– Kommuner ignorerer rasisme og diskriminering

Norske kommuner må ta rasisme og diskriminering i lokalsamfunnet på alvor, mener Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og får støtte av studentene i Skolene landsforbund.

6. september 2019

Runar Nørstad

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom oppdaget i 2016 at det bare var Oslo som hadde en egen konkret plan mot rasisme. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom oppdaget i 2016 at det bare var Oslo som hadde en egen konkret plan mot rasisme. Av de andre 428 kommunene i Norge, er det kun ni kommuner som har handlingsplaner som omhandler rasisme.

– Verran kommune tok grep etter 2016 og laget en handlingsplan mot rasisme. Per i dag er det bare to kommuner som har konkrete handlingsplaner og det er skremmende, sier Thea Tveter Lysvik, leder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.

Nå ønsker en rekke ungdoms- og studentorganisasjoner i LO, inkludert SL-studentene, å løfte denne problematikken sammen med Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.

Kravet er egne handlingsplaner for å skape kommuner som er trygge og inkluderende for alle. Skal vi skape et inkluderende lokalsamfunn og arbeidsliv så trenger vi at kommuner allerede i barnehagen jobber målrettet mot holdninger som ikke hører hjemme i Norge i 2019, heter det i en felles uttalelse.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SL-studentene krever at norske kommuner tar rasisme og diskriminering i lokalsamfunnet på alvor. I midten: Siavash Rashidpoor, leder av SL-studentene og Ingrid Aasen (til høyre), styremedlem i SL-studentene. Også Runa Næss Thomassen, SLs representant i LOs ungdomsutvalg, stiller seg bak utspillet. (Foto: SL)

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og ungdoms- og studentlederne i LO-forbundene krever at kommuner bør starte med å lage gode varslingsrutiner for personer som ser eller opplever rasisme, og at det utarbeides planer for hva man skal gjøre når høyreekstreme organisasjoner oppholder seg i det offentlige rom.

De største byene i Norge, som Trondheim, Bergen og Stavanger, bør være foregangskommuner og lede an i kampen mot rasisme. Mange kommuner er allerede gode på integrering, som de skal ha all honnør for, men det et stort behov for å også ha konkrete handlingsplaner for hvordan kommunen skal forebygge og håndtere rasisme og diskriminering.

Disse ungdoms- og studentorganisasjonene stiller seg bak utspillet

 • SL-studentene
 • Fagforbundet Ung
 • NTL Ung
 • Industri Energi Ung
 • Industri Energi Student
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • HK Ung
 • EL og IT Ungdom
 • Postkom Ung
 • FO-Studentene
 • Norsk Sjømannsforbund Ung
 • Fellesforbundet Ungdom