Kommunalkonferansen 2015

Kommunal ’15 blir en oppkjøring til valget til høsten. LO Kommune inviterer til spennende dager på Gardermoen.  Kommunal ’15 blir en oppkjøring til kommune-…

17. februar 2015

LOM-admin

LO Kommune - logoKommunal ’15 blir en oppkjøring til valget til høsten. LO Kommune inviterer til spennende dager på Gardermoen. 

Kommunal ’15 blir en oppkjøring til kommune- og fylkestingsvalget i september 2015. Tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i forbundene i LO Kommune inviteres til valgverksted med debatt, politikk, erfarings- og kunnskapsutveksling, nyheter og kultur.

  • Tid: Mandag 1. og tirsdag 2. juni 2015
  • Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, Gardermoen

Det blir middag og sosialt arrangement på kvelden første dag.

Konferansen er gratis, men deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Det er reservert 50 hotellrom fra 31. mai til 1. juni for de som har lengst reisevei, og 400 hotellrom fra 1. til 2. juni.

Vi kommer tilbake med spennende program og påmeldingsinformasjon våren 2015.

Jeg ber om at:

  • Invitasjonen videresendes til alle organisasjonsledd og tillitsvalgte i Skolenes landsforbund.
  • Informasjon om konferansen legges ut på forbundets hjemmesider og sosiale medier.
  • Arrangementet legges inn i avtalebøker til politisk ledelse og ansatte ved forbundskontoret.

Hvis du har behov for ytterligere informasjon om konferansen ta kontakt med Borghild Bråtveit, LO Kommune – telefon 23 06 46 33/936 97 493.

Sett av datoene nå!

På vegne av LO Kommune
Mette Nord
styreleder