– Klart og tydelig landsstyre

Landsstyret i Skolenes landsforbund er samlet til møte på Sørmarka onsdag til fredag, for øvrig det siste møtet før nytt landsstyre velges på landsmøtet i april.

11. januar 2017

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud takker landsstyret for innsatsen, fra talerstolen på Sørmarka. (Foto: SL)

Forbundsleder Anne Finborud sa fra talerstolen at det er litt vemodig å ønske velkommen til det siste landsstyremøtet i denne perioden.

– Tiden siden siste landsmøte i 2013 har gått fort, men vi har fått til mye sammen. Vi har klart å bli mer bevisst i vår strategiske tenkning. Jeg tror ikke vi hadde klart å gjøre jobben vår dersom landsstyret ikke hadde hatt de klare og tydelige forventningene overfor de tillitsvalgte. Også synliggjøringen av SL er løftet i vesentlig grad i denne perioden, med egen kommunikasjonsansvarlig samt at fagbladet «I skolen» er flyttet til LO Media, sa Finborud.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Landsstyret i Skolenes landsforbud samlet til møte på Sørmarka, det siste møtet før landsmøtet i april. (Foto: SL)

Kollektiv lønnskamp

Forbundslederen takket landsstyret, for å ha vært tydelig på spesielt ett område:

– Den viktigste jobben vår er å ta seg av medlemmene, altså ivareta lønns- og arbeidsvilkårene til det enkelte medlemmet. Det har vi klart, takket være tydelige signaler fra dere. Vi har i perioden også stått taktfast på at fokuset har vært den kollektive lønnsdannelsen. Dette er imidlertid holdninger som er truet. Men vi gir oss ikke, og vil fortsette kampen, sa Anne Finborud.

– Vi har også tatt vare på den gode skoleringen av tillitsvalgte. Ja, SL har gode tillitsvalgte!

Anne Finborud understreket at dette landsstyremøtet skal gjøre innstillinger som skal peke ut veien for de neste fire årene.

– Sentrale tillitsvalgte har blant annet en stor jobb å utrette, for å motivere LO til å bli en organisasjon som er mer attraktiv i dag for de med høyrere utdanning. Det skal vi klare med en kollektiv røst, med vår tenkning. Når vi er stolte av våre egne verdier, fremstår SL som tydelig – noe som gjør det enklere å være tillitsvalgt. Det nye landsstyret må også jobbe for et tettere samarbeid med fylkene, sa Anne Finborud som understreket at landsstyret skal være et politisk- og strategisk verksted.

Frittalende og slagkraftig

Forbundsleder Anne Finborud avsluttet med å lese opp et overordnet mål for SL, som det sittende landsstyret har vedtatt:

Skolenes landsforbund skal være godt kjent blant ansatte i opplæringssektoren og folk flest, fremstå frittalende og slagkraftig og dermed være den foretrukne organisasjonen for lærere og ansatte i opplæringssektoren. Det jeg synes vi har lykkes med i særdeleshet er første «halvdel», som skisserer SLs politikk og den strategiske tenkingen. Så gjenstår det å få SL og LO til å bli opplevd som den foretrukne organisasjonen for lærere og ansatte i opplæringssektoren.  

Landsstyret skal for øvrig vedta både tariff- og utdanningspolitisk program. Også landsmøtesaker har en sentral plass på møtet. Eksterne innledere er LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen (et sterkere LO i offentlig sektor) og LO-sekretær Trude Tinnlund (fagskolen).

Forbundsleder Anne Finborud setter pris på jobben landsstyret har gjort for SL. (Foto: SL)