– Kjipt budsjett for fellesskolen

Regjeringens forslag til statsbudsjett rammer på ny offentlig sektor og velferdsstaten. Trist for elevene, sier nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund.

7. oktober 2019

Runar Nørstad

Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund, kommenterer statsbudsjettet. (Foto: SL)

Gjennom den såkalte avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE) har regjeringen kuttet over 10 milliarder i driftsbudsjettene til statlige virksomheter siden 2015, ifølge tall fra NTB.

I budsjettet for 2020 foreslår regjeringen ytterligere kutt på 0,5 prosent. Kunnskapsdepartementets andel av dette utgjør 254 millioner kroner.

– Skolebudsjettene blir trangere. Sannheten er at dette er nok et velferdskutt, som rammer den offentlige fellesskolen. Dette er et typisk blåblått budsjettforslag. Bra for noen, men kjipt for de fleste av våre medlemmer, sier Terje Moen.

Han er også kritisk til at regjeringen pøser ut nye millioner til flere lærerspesialister.

– Det legges opp til en økning fra 1200 til 1500 lærerspesialister i 2020. Dette mener vi er bortkastede penger. Evalueringen av lærerspesialister, som får ekstra lønn direkte over statsbudsjettet, viser at det kun er skolelederne og lærerspesialistene som ser nytten. Resten av kollegiet vet knapt at de er der. Lønnen de får ekstra er i tillegg med på å undergrave tariffavtalene, sier Terje Moen.

Dessverre ser det heller ikke ut som om regjeringen kommer Skolenes landsforbund i møte om å få til en time redusert undervisning i uken med bakgrunn i fagfornyelsen.

– En ny læreplan er på trappene, og skal gjelde fra høsten 2020. Dette krever mye ekstra innsats for lærerne som frem til sommeren underviser etter gammel læreplan, men fra august skal undervise etter ny plan. Regjeringen legger opp til en dugnadsinnsats fra landets lærere. Dette beklager vi i Skolenes landsforbund.