Kjære medlemmer i Skolenes landsforbund

Et nytt skoleår er i gang. Skole-Norge trenger et større SL, som vil holde fast på at vi er en klar og tydelig fagforening….

22. august 2016

Runar Nørstad

Leder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, ønsker alle landets lærere lykke til med den nye skoleåret.(Foto: SL)

Et nytt skoleår er i gang. Skole-Norge trenger et større SL, som vil holde fast på at vi er en klar og tydelig fagforening.

Det er viktig at SL ikke blir for topptung. For Skolenes landsforbund er det viktig at vi er representative for medlemmer som betaler kontingent. Vi skal som fagforening skille oss ut, skriver forbundsleder Anne Finborud skriver i dette innlegget.

SL er en åpen og inkluderende organisasjon hvor et levende og fungerende medlemsdemokrati er en forutsetning. Slik sett er det en styrke at Skolenes landsforbund til enhver tid har flere yrkesaktive som er representert i forbundsstyret og at vi har så mange tillitsvalgte som sender innspill videre oppover i organisasjonen med ønske om å påvirke. Takk, det er flott. Dere vet best hvor skoen trykker. Stå på!

Ny giv ved skolestart gir en gylden anledning til å verve medlemmer. Det er viktig at du tar deg tid til å vurdere hvordan dere helt konkret kan få flere til å melde seg inn i Skolenes landsforbund på din arbeidsplass. Ta initiativ til en prat over kaffekoppen. Bidra til å gjøre SLs tydelige verdigrunnlag kjent.

Skole-Norge trenger et større SL slik at vi får påvirket utviklingen med våre tydelige holdninger. SL blir et tydeligere og tydeligere alternativ for lærere når de vil organisere seg. Og vi har stor tyngde i samarbeidet med LO.

Godt og synlig engasjement på arbeidsplassen vil verve medlemmer!

Skolenes landsforbund får mye positiv respons for å stå fram som en tydelig forhandlingsmotpart og med tydelige politiske standpunkt på vegne av medlemmene. Vi har en regjering som i stor grad parkerer fagbevegelsen og utøver mye splitt og hersk mellom organisasjonene. Vi må dessverre fastslå at vi de siste årene har sett flere eksempler på at andre organisasjoner har «gitt lillefingeren» og dernest har kunnskapsministeren tatt hele hånda. Det gjelder superlæreren, kompetansekrav, fraværsregler m.m.

De nye, gode forsikringsordningene vil egne seg godt i det lokale vervearbeidet.

Lykke til med det nye skoleåret, og lykke til i arbeidet med å inspirere kolleger til å melde seg inn i Skolenes landsforbund. Sammen er vi sterke!

STÅ PÅ!