Kampen om kommunene

Invitasjon til Kommunalkonferansen 1.- 2. juni 2015. Påmeldingsfrist: 21. mai. Konferansen avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, Gardermoen….

6. mai 2015

Runar Nørstad

Invitasjon til Kommunalkonferansen 1.- 2. juni 2015. Påmeldingsfrist: 21. mai.

Årets Kommunalkonferanse har fått tittelen "Kampen om kommunene".

Konferansen avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, Gardermoen.

Årets Kommunalkonferanse har fått tittelen «Kampen om kommunene» og blir en oppkjøring til kommune- og fylkestingsvalget i september 2015.

Tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i forbundene i LO Kommune inviteres til valgverksted med debatt, politikk, erfarings- og kunnskapsutveksling, nyheter og kultur.

Det er viktig at vi er godt forberedt til høstens valg. Kampen står om makta både i de store byene og i kommuner over hele landet. Det kan være stor forskjell på et kommunestyre som står på de ansattes side og et som ikke gjør det.

Valget handler om privatisering og konsekvensene det får for de ansatte, og om små og store kommuners framtid. Regjeringen har varslet at de vil stramme grepet om kommunereformen for å nå målet om betydelig færre kommuner. Det får store konsekvenser både for velferden til innbyggerne og de ansattes arbeidsliv.

Fordelingen av verdiskapning og velferd er et spørsmål om makt og politisk vilje. Hva slags kommuner ønsker vi? Skal kommunen være en samfunnsutvikler, demokratiarena og tjenesteforvalter der folkevalgte med makt og myndighet fatter beslutninger på vegne av innbyggerne? Eller skal kommunene utvikle seg til bestillerkontor som skal iverksette statens politikk mest mulig effektivt og administrere private tjenesteytere til laveste pris?

Konferansen er gratis, men deltakerne må selv betale reise og overnatting.

Påmeldingsfrist: 21. mai 2015.

 

Velkommen til valgverksted på Gardermoen!

Med vennlig hilsen

Mette Nord, styreleder i LO Kommune og leder i Fagforbundet