Invitasjon: Toppskolering for tillitsvalgte

Skolenes landsforbund inviterer tillitsvalgte på kurs (Trinn 3), 1.- og 2. desember 2022 i Oslo. Påmeldingsfrist: 10. november.

24. oktober 2022

Runar Nørstad

Skolering av tillitsvalgte har høy prioritet i Skolenes landsforbund. Bildet er fra Trinn 2-kurset tidligere denne måneden, på Anker Hotel i Oslo. (Foto: Skolenes landsforbund)  

Kurset kalles for «Toppskolering tillitsvalgte (Trinn 3)», og er for deg som enten har deltatt på Grunnskoleringen for tillitsvalgte – Trinn 1 og Trinn 2, eller som rett og slett har vært tillitsvalgt en stund, og som har behov for å etablere en enda større trygghet i hvordan lov, avtaleverk og forskrifter kan brukes i vervet.

– Etter dette kurset vil tillitsvalgte være godt rustet til å håndtere saker på flere nivå i organisasjonen. Vi har forventninger til at disse etter hvert vil bli en viktig ressurs både for oss sentralt, men også for andre nye lokale tillitsvalgte, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

Kurset strekker seg over to dager: Torsdag 1.- og fredag 2. desember 2022.

Emner på Toppskolering tillitsvalgte (Trinn 3):

  • Hovedavtalen
  • Hovedtariffavtalen
  • Tvistebehandling
  • Arbeidsmiljøloven
  • Personalsaker
  • Forhandlingsteknikk
  • Tilsettinger og overtallighet
  • Arbeidsrett

Kursholdere: Sentrale tillitsvalgte.

Program: Sendes ut i forkant av kursstart.

Påmelding: Send e-post med navn, arbeidssted, fylke, verv og tidspunkt for når du ble tillitsvalgt til kontormedarbeider Helene Rathke, hr@skolenes.no, innen 10. november. Vi sender de påmeldte «frikjøpsbrev» som skal leveres arbeidsgiver. Kurset gir rett til frikjøp etter Hovedavtalen KS Del B § 3-6, for valgte tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Påmeldingsfrist: Torsdag 10. november.

Rett til frikjøp: Skolenes landsforbund sender de påmeldte «frikjøpsbrev» som skal leveres arbeidsgiver samt detaljer om reise/bestilling av billetter. Kurset gir rett til frikjøp etter Hovedavtalen KS Del B § 3-6, for valgte tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Reise og overnatting: Dekkes av Skolenes landsforbund. Du skriver reiseregning, og utgifter refunderes i etterkant.

Kurssted: Anker Hotel, Oslo (sentralt i sentrum). Se kart under.

Arbeidsmiljøloven er et av temaene på Trinn 3-kurset. (Foto: Skolenes landsforbund)