Invitasjon: Toppskolering for tillitsvalgte

Skolenes landsforbund inviterer tillitsvalgte på kurs 3.- og 4. februar 2022. Kurset avvikles digitalt. Påmeldingsfrist: 21. januar.

17. januar 2022

Runar Nørstad

Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund, inviterer tillitsvalgte på kurs. (Foto: SL)

Kurset kalles for «Toppskolering tillitsvalgte (Trinn 3)», og er for deg som enten har deltatt på Grunnskoleringen for tillitsvalgte – Trinn 1 og Trinn 2, eller som rett og slett har vært tillitsvalgt en stund, og som har behov for å etablere en enda større trygghet i hvordan lov, avtaleverk og forskrifter kan brukes i vervet.

– Etter dette kurset vil tillitsvalgte være godt rustet til å håndtere saker på flere nivå i organisasjonen. Vi har forventninger til at disse etter hvert vil bli en viktig ressurs både for oss sentralt, men også for andre nye lokale tillitsvalgte, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

På grunn av smittetrykket og smittevernstiltak knyttet til koronasituasjonen, mener Skolenes landsforbund at det fortsatt vil være et for stort sjansespill å samle tillitsvalgte fra hele landet 3.- og 4. februar.

– Vi ville nok ha klart å gjøre smitteverntiltak under selve kurset, men det er mange treffpunkter for hver enkelt på veien til og fra kurslokalene. Vi hadde håpet i det lengste at det ville være mulig å ha kurset i Oslo. Med stadige smitterekorder, ser vi at det ikke vil være forsvarlig, sier Bodil Gullseth.

Kurset blir derfor avholdt digitalt på Teams. Tidsramme begge dagene vil være 09.00-15.00. Program og lenke til Teams vil sendes ut i forkant av kursstart. 

Emner på Toppskolering tillitsvalgte (Trinn 3):

  • Hovedavtalen
  • Hovedtariffavtalen
  • Tvistebehandling
  • Arbeidsmiljøloven
  • Personalsaker
  • Forhandlingsteknikk
  • Tilsettinger og overtallighet
  • Arbeidsrett

Kursholdere: Sentrale tillitsvalgte

Påmelding: Send e-post med navn, arbeidssted, fylke, verv og tidspunkt for når du ble tillitsvalgt til kontormedarbeider Helene Rathke, hr@skolenes.no, innen 21. januar. Vi sender de påmeldte «frikjøpsbrev» som skal leveres arbeidsgiver. Kurset gir rett til frikjøp etter Hovedavtalen KS Del B § 3-6, for valgte tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Påmeldingsfrist: Fredag 21. januar.

Kurssted: Digitalt kurs, på Teams. Program og lenke til Teams vil sendes ut til påmeldte i forkant av kursstart.