Inngår samarbeid med Rosa kompetanse skole

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold ønsker å styrke kompetansen om kjønn og seksualitet hos medlemmer i Skolenes landsforbund. SE VIDEO!

4. juni 2019

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund inngår samarbeid med Rosa kompetanse skole, fra venstre: Synne Hall Arnøy, avdelingsleder i Rosa kompetanse, Eivind Bjørkgård Moe, fungerende tiltaksleder i Rosa kompetanse skole, nestleder Chris Gøran Holstad og forbundssekretær Mette Johnsen Walker - med organisasjonens nye familieplakat. (Foto: SL)

Mandag 3. juni 2019 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Rosa kompetanse skole og Skolenes landsforbund.

Målsettingen er at SL bruker ressurser fra Rosa kompetanse skole i kursingen av medlemmer og tillitsvalgte der det er praktisk mulig.

Rosa kompetanse skole henvender seg altså først og fremst til skoleansatte, med mål om å bidra til en skole der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet trygt kan være seg selv og bli inkludert. For å få til dette trenger skoleansatte å kjenne seg trygge når temaer knyttet til kjønn og seksualitet kommer opp, både i klasseromssituasjon og i korridorene, skriver organisasjonen på sin hjemmeside.

Laget rundt eleven

2. nestleder Chris Gøran Holstad understreker at Skolenes landsforbund tar disse temaene på alvor.

– Det er viktig for Skolenes landsforbund å inngå denne avtalen. Våre medlemmer møter mennesker i alle lag i samfunnet, og kompetansen om disse elevene trengs. Samarbeidet med Rosa kompetanse skole åpner for at våre fylkeslag og lokallag nå får enklere tilgang på nyttig informasjon om kjønns- og seksualitetsmangfold. Ja, kanskje kan noe av innholdet i avtalen på sikt integreres i SLs prinsipp- og handlingsprogram, sier Holstad.

– Vi i FRIs Rosa kompetanse skole er kjempeglade for å ha med Skolenes landsforbund på laget. Det er så utrolig viktig at laget rundt eleven har kunnskap om eleven. Da trenger man kunnskap om mennesker, også på gruppenivå. Særlig når det er snakk om minoritetsgrupper. Det er det vi i Rosa kompetanse skole driver med til daglig. Vi reiser rundt i Norge, snakker med skolefolket om kjønns- og seksualitetsmangfold og viktigheten av å skape et inkluderende fellesskap i skolen der det er plass til alle elever og voksne, sier Synne Hall Arnøy, avdelingsleder i Rosa kompetanse.

Kjønnsidentitet

Rosa kompetanse skole tilbyr kunnskapsbaserte og praksisnære kurs.

– De ansatte i tiltaket har skolefaglig bakgrunn, og i tråd med læreplanen underviser vi om kjønnsidentitet, normer, seksuell orientering og variasjoner i familieformer. Videre diskuterer vi relevante problemstillinger med kollegiet, blant annet knyttet til identitetsbasert mobbing. Vi besøker veldig gjerne din skole! Kurset har en anbefalt tidsramme på tre timer, men kan tilpasses skolens ønske og behov, sier Eivind Bjørkgård Moe, fungerende tiltaksleder i Rosa kompetanse skole.

Rosa kompetanse skole har holdt kurs for skoleansatte siden 2011.