– Innfør en reel aldersverifisering for SoMe

En aldersgrense for sosiale medier kan bidra til å redusere distraksjoner og skape mer ro i klasserommene, mener Skolenes landsforbund.

16. mai 2024

Runar Nørstad

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) inviterer forskarar, organisasjonar og andre aktørar for å få innspel til arbeidet med å vurdere ei aldersgrense for sosiale medium.
Forbundssekretær Asgeir Kabuba Kjeldstad representerte Skolenes landsforbund under et innspillsmøte torsdag om aldersgrense på sosiale medier, i regi av barne- og familieministeren og kunnskapsministeren. (Foto: Skolenes landsforbund)

Skolenes landsforbund deltok torsdag på innspillsmøte i regjeringens arbeid med å vurdere en aldersgrense for sosiale medier, arrangert av barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Aldersgrenser på sosiale medier er et tema som berører mange sider av barn og unges hverdag.

Svekket læringsmiljø

– For oss i Skolenes landsforbund er det særlig relevant fordi mobiltelefoner og sosiale medier påvirker skolehverdagen i stor grad. Som forbund for de ansatte i skolen, ser vi daglig hvordan sosiale medier kan forstyrre undervisningen og påvirke elevenes konsentrasjon og læringsmiljø negativt, sier forbundssekretær Asgeir Kabuba Kjeldstad som representerte forbundet i møtet.

Skolenes landsforbund er opptatt av å sikre et trygt og godt læringsmiljø for alle elever.

– Vi mener at en aldersgrense på sosiale medier kan bidra til å redusere distraksjoner og skape mer ro i klasserommene. Dette vil ikke bare gagne lærerne, men også elevene, som vil kunne konsentrere seg bedre om undervisningen, sier Kabuba Kjeldstad.

I sitt innlegg, fremhevet han at mobiltelefonen er blitt allemannseie og et verktøy for mange, men også en «skrollefelle» og et avhengighetsprodukt.

– Læring skjer best i en sosial setting, når en bryner sine meninger på andre og kan samhandle for å komme frem til riktig svar. De aller fleste elevene legger bort mobilen i timen, men det er også noen som utfordrer de skoleansatte og skaper unødvendig støy og diskusjon fordi de ikke vil legge den bort. Dette fører til uro, diskusjoner og ukonsentrerte elever i klasserommet, og er en kilde til frustrasjon. En anbefaling om å forby mobilen hjelper noe, men en virkelig aldersgrense på sosiale medier vil gjøre mobilen mindre fristende for barnetrinnselevene, sa Asgeir Kabuba Kjeldstad.

Reklame rettet mot barn

Videre understreket forbundssekretæren at selv om Skolenes landsforbund ikke har tatt stilling til om aldersgrensen bør være 13 år, 16 år, eller et sted imellom, er det viktigste at vi får innført en reell aldersbegrensning.

En annen bekymring som Skolenes landsforbund løftet frem i innspillsmøtet er tilgangen til skadelig innhold og reklame rettet mot barn, spesielt når det gjelder skolens digitale enheter.

– Dessverre ser vi som ansatte i skolen at elevene også har tilgang på dette gjennom skolen sine enheter. Dette er svært bekymringsfullt, påpekte Asgeir Kabuba Kjeldstad.

En undersøkelse utført av Lightup Norway viste at flere store kommuner ikke har installert nødvendige pornofilter på de digitale enhetene elevene bruker. Dette synes Skolenes landsforbund er en stor utfordring.

Behov for nasjonal kvalitetssikring

Skolenes landsforbund mener det er nødvendig med en nasjonal kvalitetssikring for å sikre barnas sikkerhet på nett.

– Skoleeier har ansvar for å ivareta barns sikkerhet og sørge for et trygt og godt skolemiljø. Likevel mener vi at dette er en ansvarsfraskrivelse av staten, og en altfor viktig problemstilling til at vi skal få 372 ulike løsninger på det. Her må det raskt på plass en nasjonal kvalitetssikring, med ferdigforhandlede avtaler og et nasjonalt testsenter, sier Asgeir Kabuba Kjeldstad.

– Skolen skal både danne og utdanne, og dette innebærer at vi skal forberede de unge på den fremtiden de skal inn i. Denne fremtiden inneholder mobiltelefonen, og skal etter hvert, når de er klare for det, også inneholde sosiale medier, sier han.

Gjennom deltakelsen på innspillsmøtet torsdag, ønsker Skolenes landsforbund å bidra til en bredere forståelse og en konstruktiv dialog om hvordan vi kan sikre en tryggere digital hverdag for våre barn og unge. Vi håper våre innspill og vårt perspektiv vil være nyttige i den videre diskusjonen om aldersgrenser på sosiale medier.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) inviterte forskere, organisasjoner og andre aktører for å få innspill til arbeidet med å vurdere en aldersgrense for sosiale medier. (Foto: Skolenes landsforbund)