Ingen streik i private barnehager

Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) kom mandag kveld til enighet om pensjon.   Private barnehager i seks større byer var truet…

30. august 2016

Runar Nørstad

Det blir ikke barnehagestreik. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) kom mandag kveld til enighet om pensjon.

 

Private barnehager i seks større byer var truet av streik fra tirsdag morgen. Klokken 23.13 mandag meldte Fagforbundet at partene var kommet til enighet.

Det økonomiske oppgjøret har en ramme på 2,4 prosent, som er på nivå med kommunal sektor. I tillegg er det funnet en foreløpig løsning på spørsmålet om pensjon.

Skolenes landsforbund er glad for at det ble enighet mellom partene.

 

– God løsning

Fagforbundets forhandlingsleder, Mette Henriksen Aas, er glad for at det ikke ble streik.

– Vi mener dette er en god løsning på en vanskelig sak. I påvente av en varig ordning, har cirka 1.700 ansatte i private barnehager en innskuddspensjon. Fra 20. september 2016 skal nye medlemmer i PBL tilknyttes dagens ytelsesordning. Innskuddspensjonen som en overgangsordning er nå begrenset til 1. mai 2018. Hvis partene ikke er kommet til enighet om en ny pensjonsordning innen den datoen, overføres alle automatisk til ytelsespensjonsordningen, sier Henriksen Aas til eget nettsted.

– Med tanke på hvor langt fra hverandre partene sto, er vi godt fornøyd med denne løsningen, som nå skal ut på uravstemning blant medlemmene, fortsetter hun.

 

Tror på god framdrift

– Vi gikk til årets forhandlinger med et mål om å få på plass en helt ny pensjonsordning. Det lot seg dessverre ikke gjøre. Nå håper vi det blir god fremdrift i det viktige arbeidet med å etablere fremtidig pensjonsløsning i offentlig sektor, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

PBL sin tariffavtale representerer 1.760 private barnehager. Fagforbundet organiserer om lag 8.400 av de ansatte.

Fristen for uravstemning er 20. september 2016 klokken 12.00. Fagforbundet oppfordrer medlemmene til å bruke stemmeretten.

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen