– Ingen grunn til å kutte i skoler og barnehager neste år

Skolenes landsforbund er fornøyd med at regjeringen lover mer penger til koronatiltak i skoler og barnehager. BILDETEKST: Forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud. (Foto:…

29. oktober 2020

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund er fornøyd med at regjeringen lover mer penger til koronatiltak i skoler og barnehager.

BILDETEKST: Forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud. (Foto: SL)

Regjeringen har bevilget 7,3 milliarder ekstra til kommunene for første halvår i 2021.

– For den enkelte kommune vil dette utgjøre betydelige beløp. Det vil i mange tilfeller være nok til å dekke foreslåtte kutt i skoler og barnehager, sier Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

Les også: Mer penger til koronatiltak i skoler og barnehager (regjeringen.no)

Kunnskapsminister Guri Melby, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad var på torsdagens pressekonferanse veldig tydelige på at barn og unge, skoler og barnehager måtte prioriteres denne gang. Det setter Skolenes landsforbund stor pris på.

Tidligere kompensasjonstillegg til kommunene har i svært liten grad gått til skoler og barnehager, som Astrup konstaterte. Landets lokalpolitikere ble derfor bedt om å sørge for at nettopp disse gruppene blir prioritert denne gang.

– Skolenes landsforbund forventer at våre lokalpolitikere lytter på regjeringen og nuller ut allerede planlagte og foreslåtte kutt. Når årsaken til planlagte kutt blir borte, må også kuttene bli borte, sier Anne Finborud.

Skolenes landsforbund hadde likevel håpet at regjeringen feide all tvil til side og øremerket store deler av ekstrabevilgningen til skoler og barnehager.

– Bare slik kan man være sikker på at pengene faktisk når fram til målgruppen, sier forbundsleder Anne Finborud.

Relevante lenker
SL: Ba regjeringen prioritere midler til kommunene
SL: – Bruk «spesialist»-pengene på nye læremidler
SL: Står sammen om å styrke kommuneøkonomien 
SL: – Nå må Erna se alvoret i situasjonen 
SL: – Lærere skal ikke pålegges dobbeltarbeid 
SL: – Beklagelse er bra, Melby – penger er bedre!
SL: Krever krisepakke til barnehager og skoler
SL: Økt arbeidsbelastning blant ansatte i skolen