Ingen enighet om overtidsbetaling for merarbeid

Lærere vil ha overtidsbetalt for merarbeid, med KS sier nei til å gi sentrale avklaringer i forbindelse med overtid på ubundet tid og hvordan det skal praktiseres. KS har i stedet gått inn for å lage en veileder til kommunene.

26. februar 2021

Runar Nørstad

Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag møtte torsdag KS for å drøfte hvordan avtaleverket kan praktiseres slik at overtid blir registrert og kompensert.

– Dette er veldig utfordrende og vanskelig, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund til frifagbevegelse.no.

Finborud ber nå kommunesektorens organisasjon (KS) om å komme lærerorganisasjonene i møte om hvordan overtidsarbeid skal registreres og kompenseres.

– KS var ikke villig til å komme oss i møte, sier Anne Finborud.

– KS ba om innspill til en veileder som de la fram. Den ønsket ikke Lektorlaget og Utdanningsforbundet å gå videre på. Vi kan heller ikke godta det forslaget KS la fram, men vi oppfattet at det er enighet mellom KS og våre organisasjoner om at vi mangler et godt regime for å registrere merarbeid og overtid for lærerne, sier hun.

Les hele saken i frifagbevegelse.no

Les også: «Pandemipraktisering» av undervisningspersonalets arbeidstidsavtale (ks.no)