– Ikke glem praksisperiodene i langtidsplanen

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning inneholder mange gode prioriteringer, mener Skolenes landsforbund. – Husk bare på viktigheten av at ikke alle skal utdannes til å bli forskere samt at det i studiene legges opp til et fornuftig praksisløp, sa 2. nestleder Bodil Gullseth i høringen om planen torsdag.

5. januar 2023

Runar Nørstad

2. nestleder Bodil Gullseth representerte Skolenes landsforbund i høringen om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i Stortinget torsdag. (Foto: Skolenes landsforbund)

Regjeringen la fram langtidsplanen 6. oktober 2022, samtidig med statsbudsjettet. Skal vi få til økt verdiskaping i privat og offentlig sektor og samtidig ha god kunnskapsberedskap for kriser som kan treffe oss, trenger vi forskning og høyere utdanning av høy kvalitet som er tilgjengelig der behovene finnes. Dette er bakgrunnen for langtidsplan for forskning og høyere utdanning, ifølge regjeringen.

Torsdag ble det avholdt åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité om planen som skal gjelde for perioden 2023–2032. 2. nestleder Bodil Gullseth representerte Skolenes landsforbund.

– Vi er opptatt av at arbeidstakere skal være kvalifiserte til å løse den jobben de er satt til å gjøre. Vi mener det er viktig at de gis muligheter til høyere utdanning. Det er viktig at høyere utdanning kan være et allsidig tilbud i forhold til måtene studiene er organisert på. Dette for å stimulere til at flere gjennomfører studier på høyere nivå. Heltid, deltid og muligheter for desentraliserte studietilbud. Normert studietid passer ikke for all, og muligheter for tilpasninger kan være med på å motvirke utenforskap, innledet Gullseth.

– En av våre kjepphester, er at det i studiene legges opp til praktisk bruk og utprøving av kompetansen. Dette gjelder både fag- og forskningskompetanse. Det er derfor viktig at man legger opp til praksisløp, altså praksisperioder der hvor det er naturlig. Dette skal vi snakke mye om når vi etter hvert skal i dialog med dere om utforming av lærerutdanningene, fortsatte hun.

Skolenes landsforbund mener de tematiske prioriteringene som er gjort i langtidsplanen er veldig i tiden, fordi de peker på dagens samfunnsutfordringer.

– Det vil bli spennende hvordan disse skal påvirke framtidens lærerutdanninger. Vi ser at noen av de tematiske prioriteringene har direkte relevans til de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen og applauderer selvfølgelig det litt ekstra, sa Bodil Gullseth.

Skolenes landsforbund mener det er bra at man i stortingsmeldingen peker på høyere yrkesfaglig utdanning, og at det må satses på fagskolene i denne sammenhengen.

– Rekruttering av yrkesfaglærere er på enkelte områder, både faglig og geografisk, en utfordring. Muligheter og gode vilkår for videreutvikling av kompetanse er kjempeviktig.

Bodil Gullseth avsluttet sitt innlegg til utdannings- og forskningskomiteen med denne oppfordringen:

– Forskning skal være en viktig del av høyere utdanning, men en bør alltid ha perspektivet at ikke alle skal utdannes til å bli forskere!

Foreløpig dato for behandling i Stortinget er satt til 14. februar 2023. 

Skriftlig høringsinnspill fra Skolenes landsforbund finner du her

Skriftlig høringsinnspill fra LO finner du her

Torsdag ble det avholdt åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité om planen som skal gjelde for perioden 2023–2032. 2. nestleder Bodil Gullseth representerte Skolenes landsforbund.
Utdannings- og forskningskomiteen holdt åpen høring om «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032», torsdag 5. januar 2023. Skolenes landsforbund deltok i høringen sammen med LO og Fellesorganisasjonen (FO). (Foto: Skolenes landsforbund)