Debatt: Ideologi trumfer sunn fornuft hos Sanner

 Kunnskapsdepartementets iver etter å godkjenne privatskoler gjør at ideologi trumfer sunn fornuft hos statsråd Jan Tore Sanner.

15. november 2019

Kommunikasjonsavdelingen

Elever på en montessoriskole. (Foto: Wikipedia/Brooksgerber)

Innlegg signert 1. nestleder Terje Moen. Det står også på trykk i Aftenposten.

Kunnskapsdepartementet sier ja til mer enn halvparten av søknadene om å starte private skoler i Norge, skriver Aftenposten 13. november. I samme avis, dagen etter, hevder kunnskapsminister Jan Tore Sanner at dette er feilaktige påstander. Han begrunner dette med at vertskommunens uttalelser alene ikke er avgjørende.

Det er nettopp dette som er sakens kjerne. Selv om en kommune nekter oppstart av en privatskole, ofte med utgangspunkt i kommuneøkonomien, godkjenner Jan Tore Sanners departement søknaden uten noen form for betenkeligheter. I mange tilfeller ser vi at Kunnskapsdepartementet overkjører Utdanningsdirektoratet, som på lik linje med kommunene ikke ønsker private skoler.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Ett av resultatene kan man se i Overhalla, der departementets ja til en privatskole kan bli dyrt for en liten kommune. Overhalla kommune fikk fire-fem millioner kroner mindre å rutte med etter at Montessoriskolen så dagens lys. Snart starter jobben med å kutte åtte, ni årsverk i tjenestene til innbyggerne. Det er mulig at dette er innenfor lovens rammer, men det er uansett et vedtak fattet på ideologisk basis. Og da går ideologi foran sunn fornuft.

Jan Tore Sanner aksepterer dette fordi man ønsker valgfrihet i skolen. Men dette gir ikke frihet – det gir ufrihet til en kommune som plutselig ikke har økonomi til å opprettholde en trygg og god fellesskole.