«I skolen» med to utgaver i året fra 2023

Fra og med 2023 blir det to utgivelser av fagbladet «I skolen» i året, og økt satsing på digitale nyheter og reportasjer.

9. november 2022

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund mener det er riktig at det i større grad satses på innhold på digitale flater. (Foto: Skolenes landsforbund) 

Nordmenns lesevaner har endret seg betraktelig de siste årtiene. Flere og flere dropper «papir», og leser nyheter, reportasjer, nyhetsbrev, bøker osv. ved bruk av mobilen, nettbrett, lesebrett eller PC-en.

Skolenes landsforbund registrerer at også forbundets medlemmer har endret sine lesevaner – bort fra papir og over på digitale flater.

– Flere og flere dropper å lese papirutgaven av forbundets fagblad, og ønsker at innholdet gjøres fortløpende tilgjengelig på digitale flater. Det bekreftes også i en medlemsundersøkelse fra i høst, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Den nevnte medlemsundersøkelsen viser at kun tre av ti ønsker papirutgave som i dag mens i underkant av fire av ti ønsker rendyrking av digitale nyheter. Resterende ønsker et digitalt magasin. De som har vært medlem lengst ønsker papir, mens de som har vært medlem fra null til syv år ønsker satsing på digitale nyheter.

– Skolenes landsforbund startet i vår arbeidet med ny hjemmeside, og fikk i den sammenheng tilbakemeldinger på hvorfor fagbladet ikke var mer framtredende på hjemmesiden. Det fikk ballen til å rulle, og vi mente det var både tidsriktig og naturlig å kartlegge medlemmenes syn på «I skolen» – også med tanke på et miljømessig perspektiv, sier Mette Johnsen Walker.

LO Media forplikter seg i en kontrakt med Skolenes landsforbund å produsere og utgi «I skolen», per i dag ni utgaver i året samt et E-magasin av bladet. Forbundet har også en egen side på FriFagbevegelse.no, som utgis av LO Media. Denne siden er også en del av kontrakten med LO Media.  

Landsstyret i Skolenes landsforbund ga tidligere i høst forbundsstyret mandat til å forhandle ny avtale med LO Media.

Forbundsstyret vedtok nylig en kombinasjon av en digital satsning og to papirutgaver i året.

– Detaljene i den nye avtalen er ikke på plass, men utgangspunktet er å øke til 40 sider per utgave og utgivelsestidspunkt før sommer og jul. Jeg har stor tro på at våre medlemmer vil bli fornøyde med satsningen på flere dagsaktuelle skolerelaterte saker og reportasjer, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

E-magasinet utgår. For å produsere e-magasiner, må man lage «papirutgaven», bare i digitalt format. Statistikk viser at det er få som leser magasinet, og av de få som gjør det så leses det i snitt kun 2 artikler.

I Skolen redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

I skolen har egen side på frifagbevegelse.no

Elektronisk utgave av bladet finner du her – gratis