Hvordan forholde seg til streiken 28. januar?

Det er ingen strenge, formelle prosedyrer for varsling, men siden man blir trukket i lønn, er det viktig at arbeidsgiver skaffer seg oversikt over…

20. januar 2015

LOM-admin

Illustrasjon - politisk streikDet er ingen strenge, formelle prosedyrer for varsling, men siden man blir trukket i lønn, er det viktig at arbeidsgiver skaffer seg oversikt over hvem som deltar. 

STREIK onsdag 28. januar kl. 1400-1600

Alle fylkesledere har fått melding om at de skal varsle samtlige arbeidsgivere om at SLs medlemmer deltar i streiken. Imidlertid kan det være noen som av ulike grunner ikke vil eller kan delta. Det er derfor ryddig hvis den tillitsvalgte på hvert arbeidssted gir beskjed til arbeidsgiver v/rektor/styrer om hvem som deltar fra SL, eventuelt at medlemmet selv melder i fra.

SL oppfordrer uansett alle medlemmer til å delta!

Les mer: