Som lærer er du viktig – søk kursplass på Utøya

Lærere i grunnskolen inviteres til Utøya for å utvikle lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli til bruk i skolen og lærerutdanningen. – Dette er…

7. desember 2018

Runar Nørstad

Lærere i grunnskolen inviteres til Utøya for å utvikle lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli til bruk i skolen og lærerutdanningen. – Dette er et særdeles viktig arbeid, i en tid der fremmedhatet vokser. Jeg håper mange SL-lærere melder sin interesse, sier forbundsleder Anne Finborud.

Institutt for lærerutdanning ved NTNU og Det Europeiske Wergelandsenteret jobber med å utvikle lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli 2011, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Materiellet skal være tilgjengelig for lærere og lærerutdanning samtidig som nye læreplaner ved skolestart 2020, og knyttes til det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap.

Konkrete erfaringer

Som et ledd i arbeidet med å utvikle ressursene, arrangeres det et arbeidsseminar for lærere på Utøya 17.- 19. mars 2019. Målet er å samle konkrete erfaringer lærere har med å undervise om 22. juli, presentere og jobbe med utkast til læringsressurser, og hente innspill til videre arbeid med å utvikle lærings- og refleksjonsmateriell, skriver Det Europeiske Wergelandsenteret på sin hjemmeside.

Vil du være med på arbeidet på Utøya? Lærere som underviser på 1.- 4., 5.- 7 eller 8.- 10. trinn, og som har undervist om 22. juli 2011, oppfordres til å søke.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hegnhuset på Utøya: Taket på huset bæres av 69 søyler, som symboliserer dem som mistet livet. Det omkranses av flere hundre mindre søyler, som symboliserer alle dem som berget livet 22.juli 2011. (Foto: SL)

Holdningsdannelse

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund ønsker at mange medlemmer av forbundet finner veien til Utøya i mars 2019.

– For at fremmedhatet ikke skal få blomstre, er det viktig at lærere som jobber med barn og ungdom har reflektert kunnskap og kompetanse slik at de klarer å bruke det som et fagovergripende holdningsarbeid. Lærdommen skal ikke bare være knyttet til samfunnsfag. Dette handler om holdninger og holdningsdannelse og etikk, som alle lærere jobber med daglig når de kommuniserer med elevene. Dette gjelder i alle fag, hele tiden, ja, også i friminuttene der læreren stiller forventinger til hvordan elevene skal oppføre seg mot hverandre, sier Finborud.

– En lærer sier for eksempel ikke at en elev må være tolerant. Læreren skal legge til rette for å demonstrere hva toleranse er. Etter min mening, er dette holdningsskapende arbeid og noe alle lærere bør være opptatt av, fortsetter hun.

Reiseutgifter og opphold dekkes

Skolenes landsforbund har nære bånd til arbeiderbevegelsen. Med tanke på det tragiske som skjedde på Utøya 22. juli 2011 og at det er AUFs område, ønsker Anne Finborud at du som er lærer i grunnskolen og organisert i Skolenes landsforbund melder deg på seminaret.

Seminaret er for øvrig gratis. Reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene.

– Dette bør være et ettertraktet tema. Skolenes landsforbund forventer at alle rektorer gir fri med lønn for at ansatte kan delta, sier Anne Finborud.

Utvelgelse baseres blant annet på søknad, fagbakgrunn, motivasjon og geografisk spredning, ifølge Det Europeiske Wergelandsenteret.

Relevante lenker
Meld interesse i søknadsskjemaet innen 14. desember
SL: Rørende besøk til Utøya

Skolenes landsforbund på Facebook!