Hva er egentlig inkluderende kroppsøving?

Inkludering er et kjennetegn ved god undervisning. Alle skoler og lærere forventes å jobbe for å gjøre undervisningen mer inkluderende. Men hva betyr det…

1. juli 2015

Runar Nørstad

Inkludering er et kjennetegn ved god undervisning. Alle skoler og lærere forventes å jobbe for å gjøre undervisningen mer inkluderende. Men hva betyr det egentlig?