Gunnvor Sen, ny 2. nestleder i Skolenes landsforbund (SL).

Gunnvor Sen ser fram til å være med og lede Skolenes landsforbund (SL).

Kommunikasjonsavdelingen

 

Det var et enstemmig landsstyremøte som valgte Gunnvor Sen til 2. nestleder i SL. Valget av Sen høstet stor applaus på Sørmarka torsdag ettermiddag.

– Jeg takker for tilliten og ser fram til å være med og lede SL fram til landsmøtet om to år, med forhåpentligvis ny medlemsrekord. Det skjer mye i skolesektoren og det er mange spennende oppgaver å ta fatt på, sier Gunnvor Sen som har vært medlem av SL siden 1984.

Gunnvor Sen har siden 2005 vært forbundssekretær. Hun tar over nestledervervet etter Bjørn Henriksen som selv valgte å fratre som 2. nestleder fra 1. august i år.

Gunnvor Sen startet sin lærerkarriere på Marikollen skole i Bergen i 1980. Hun har undervist i fagene engelsk, fransk og samfunnskunnskap.

Hun har også følgende eksamener fra universitetet, tatt etter hun begynte å jobbe i skolen: Organisasjon og ledelse, arbeidsrett og forvaltningskunnskap. Totalt 390 studiepoeng.

Gunnvor Sen utgjør nå forbundsledelsen i SL sammen med 1. nestleder Terje Moen og leder Anne Finborud.