Høy temperatur på fylkeskonferansen

Stort engasjement relatert til temaer som den norske modellen, frontfaget, lønnsoppgjøret og 9A-saker preget fylkeskonferansen 2022. – Frontfagsmodellen sikrer mindre lønnsforskjeller og opprettholder høy sysselsetting, sa Harald Eia.

25. november 2022

Runar Nørstad

Harald Eia, sosiolog og programleder, gjestet fylkeskonferansen med et gnistrende og inspirerende innlegg om betydningen den norske modellen har for at vi har fått det så bra i landet vårt. (Foto: Skolenes landsforbund)

Forbundsleder Mette Johnsen Walker åpnet torsdag formiddag Skolenes landsforbunds fylkeskonferanse på Thon Slottsparken Hotel i Oslo, som samlet om lag 70 deltakere fra hele landet, inkludert gjester, sentrale tillitsvalgte, ansatte og innledere. Hun tok et kort, historisk tilbakeblikk før hun henvendte seg til «hovedpersonene» i salen, de tillitsvalgte: 

– Dere er våre fremste tillitsvalgte, og dere står i førstelinjen i organisasjonen vår. Noen av dere som er her sto i front under streiken. Noen av dere måtte gå på jobb mens andre organisasjoner var i streik, og noen av dere måtte holde dere unna drøftingsbordet i denne konflikten. For en jobb dere alle gjorde! Jeg er så stolt av den jobben som ble gjort, selv om jeg vet at det har vært knalltøft for mange av dere.

– Kunnskap til få gir makt, kunnskap til alle gir frihet! Dette er mottoet vårt, og det skal vi ikke minst leve opp til her på årets fylkeskonferanse. Kunnskap om tariff står på dagens program, og kunnskap om arbeidsrett, opplæringslovens 9A mot arbeidsmiljøloven, er hovedtema fredag. Og innimellom skal vi feire oss selv med en festmiddag for å markere 40 år som forbund, sa Mette Johnsen Walker.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundsleder Mette Johnsen Walker under åpningen av fylkeskonferansen 2022. (Foto: Skolenes landsforbund)

Parallelt med fylkeskonferansen, markerte Skolenes landsforbund 40 år som eget skoleforbund i LO – med festmiddag torsdag kveld. Det ble en minneverdig markering, der tidligere forbundsledere og æresmedlemmer ga et historisk tilbakeblikk og ga noen råd inn i framtiden. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tidligere forbundsledere og æresmedlemmer Anne Finborud, Sverre Worum og Gro Standnes satte sitt preg på jubileumsmiddagen torsdag kveld, her sammen med forbundsleder Mette Johnsen Walker. (Foto: Skolenes landsforbund)

– Frontfagsmodellen sikrer mindre lønnsforskjeller

Harald Eia, sosiolog og programleder, åpnet «tariff»-delen torsdag med et gnistrende og inspirerende innlegg om betydningen den norske modellen har for at vi har fått det så bra i landet vårt.

– Gode ordninger og sterke fagforeninger henger tett sammen med hvorfor de nordiske landene havner på topp på de fleste levekårsundersøkelsene, sa Eia som sammenlignet med ståa i USA der det ikke går så bra.

Han framhevet betydningen av «tillit»:

– Tillit er nødvendig for å få til en velferdsstat, fordi det er et spleiselag, en slags forsikringsordning, hvor alle betaler inn. Og når du trenger noe, får du tilbake.

Mysteriet med «fagforeningen Norges» utrolige suksess, beskrev Harald Eia på følgende måte:

– Vi er blant verdens mest fornøyde mennesker, fordi vi er ganske rike og like. Så har vi velferdsstaten som tar vare på oss, dersom vi trenger den. Og alt dette kommer av fagforeninger sånn som dere. Dersom fagforeninger svekkes, vil det gjøre at vi blir mindre rike og like. Da vil velferdsstaten bygges ned, og vi blir mindre fornøyde – mer som amerikanerne.

Harald Eia la vekt på at frontfagsmodellen sikrer mindre lønnsforskjeller og opprettholder høy sysselsetting, og han framhevet viktigheten av å ha en solid grunnplan i fagbevegelsen.

Arvid Ellingsen, spesialrådgiver i LO, «hoppet etter Eia» og innledet om den norske modellen og bruken av frontfaget i offentlig sektor. Ellingsen har tidligere etterlyst at det lages et undervisningsopplegg om den norske modellen som lærere kan bruke i sin undervisning i skolen, noe han gjentok i sitt innlegg. Innlegget hans skapte stor debatt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Harald Eia, sosiolog og programleder, gjestet fylkeskonferansen med et gnistrende og inspirerende innlegg om betydningen den norske modellen har for at vi har fått det så bra i landet vårt. (Foto: Skolenes landsforbund)

– En fight LO og LOs forbund må ta

Høy temperatur og stort engasjement preget tariffdebatten torsdag ettermiddag, der blant annet spørsmålet om frontfaget står i veien for økt lønn i skolen var gjenstand for debatt. Oppsummert, var svaret «nei» fra paneldeltakerne. Frontfagsmodellen har tjent skolen vel, selv om det var enighet om at modellen ikke er helt perfekt, ved at det blant annet er befestede lønnsforskjeller mellom sektorer.

Tone Faugli, forhandlingsleder i LO, høstet applaus for denne kommentaren:

– Lykkes man med å løsrive seg fra den koordinerte lønnsdannelsen, sprekker frontfagsmodellen. Får man store grupper i offentlig sektor som ikke forholder seg til ramma, da ryker modellen. Får man en altfor oppsplittet lønnsmasse for veldig store grupper, da ryker de små lønnsforskjellene i Norge. Dette må vi unngå, og denne fighten må LO og LOs forbund ta.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

I panelet under tariffdebatten, fra venstre: Debattleder Asgeir Kabuba Kjeldstad (prosjektsekretær i Skolenes landsforbund), Jon Oddvar Holthe (1. nestleder i Skolenes landsforbund), Pål Skarsbak (daglig leder i LO Kommune), Mette Johnsen Walker (forbundsleder i Skolenes landsforbund) og Tone Faugli (forhandlingsleder i LO). (Foto: Skolenes landsforbund) 

Fokus på ansattes rettsvern

Arbeidsrett var hovedtema på fylkeskonferansen fredag. Elevers rettigheter er styrket samtidig som ansatte i barnehager og skoler kjemper for sine rettigheter i en stadig travlere hverdag.

Advokatfullmektig Rikke Rosvold holdt en informativ innledning om utfordringer relatert til opplæringslovens kapittel 9A (elevens rettigheter/rett til å ha et trygt og godt skolemiljø) og arbeidsmiljølovens kapittel 4 (ansattes rettigheter/stillingsvern).

Rosvold belyste flere interessante problemstillinger, blant annet i hvilken grad elevens subjektive hendelse av en påstått opplevelse skal vektlegges – og hvilke arbeidsrettslige reaksjoner arbeidsgiver har for å iverksette tiltak overfor arbeidstaker.

Temaet skapte stort engasjement, og ble også diskutert i «workshop» med målsetting om at tillitsvalgte lokalt – og sentralt – nå står bedre rustet dersom en såkalt 9A-sak skulle oppstå.

Advokatfullmektig Rikke Rosvold representerer Advokatfirma Raugland AS, og innledet fredag om arbeidsrett for deltakerne på fylkeskonferansen. (Foto: Skolenes landsforbund)
Fylkeskonferansen 2022 samlet om lag 70 deltakere fra hele landet, inkludert gjester, sentrale tillitsvalgte, ansatte og innledere. (Foto: Skolenes landsforbund)