Hovedavtalen i staten forlenges

Hovedsammenslutningene og staten er enige om at hovedavtalen i staten prolongeres (videreføres) i ett år til, fram til 31.12 2020.

7. november 2019

Runar Nørstad

LO Stat-leder Egil André Aas mener at dagens hovedavtale er god og at den har det handlingsrommet som arbeidsgiver har etterspurt. (Foto: SL)

– En grei måte å gjøre det på. Vi trenger litt bedre oversikt over utfordringene og tar oss derfor mer tid. Jeg mener at dagens hovedavtale er god og at den har det handlingsrommet som arbeidsgiver har etterspurt. Det gjelder bare å bruke avtalen slik den er ment, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Hovedavtalen kalles gjerne «arbeidslivet grunnlov» og er sentral i den norske arbeidslivsmodellen. Den skal sikre medbestemmelse og samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte på statlige arbeidsplasser.

– Hovedavtalen er en av bærebjelkene i den norske modellen. I hovedavtalen slås det fast at staten og hovedsammenslutningene for de statsansatte har inngått avtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Derfor er disse forhandlingene så viktig, sa LO Stat-lederen før han gikk inn til forhandlingene med Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med Pål N. Arnesen (YS), Guro Elisabeth Lind (Unio) og Anders Kvam (Akademikerne).

Forhandlingene om en ny hovedavtale vil gjenopptas høsten 2020.

LO Stat er en hovedsammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i staten og virksomheter tilknyttet Spekter. Disse forbundene har til sammen nesten 100.000 medlemmer tilknyttet LO Stats områder.

2. nestleder Chris Gøran Holstad representerer Skolenes landsforbund i LO Stat.