Høringskonferanser – nytt system for kvalitetsutvikling

Du kan si din mening om rapporten fra utvalget for kvalitetsutvikling i skolen, under konferanser i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. Fristen for påmelding i Bergen og Trondheim går ut fredag 5. januar.

4. januar 2024

Runar Nørstad

NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling — – for elevenes læring og trivsel
Utvalgets oppdrag har blant annet vært å anbefale endringer i dagens verktøy, prøver og datakilder, og gi forslag til tiltak og nye modeller som kan støtte arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen på alle nivå i lys av fagfornyelsen. (Foto: regjeringen.no/fra utredningen)

Fristen for å melde seg på høringskonferansene i Tromsø og Oslo er 11. januar.

Her melder du deg på (regjeringen.no)

Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen leverte sin hovedinnstilling, NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel, til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, 13. november 2023.

Kunnskapsdepartementet inviterer til fire høringskonferanser i januar og februar 2024. Hensikten med høringskonferansene er å informere om innholdet i NOU-en, åpne for diskusjon om forslagene og å oppfordre til høringssvar.

Datoer og steder for konferansene:

  • 16.01.24 Bergen: Radisson Blu Royal Hotel Bergen
  • 18.01.24 Trondheim: Scandic Nidelven
  • 30.01.24 Tromsø Scandic Ishavshotell
  • 01.02.24 Oslo: Quality Hotel Hasle Linie

Forbundsleder Mette Johnsen Walker skal fremmes SLs politikk under konferansen i Bergen. Nestlederne Bodil Gullseth og Jon Oddvar Holthe skal på «talerstolen» i henholdsvis Trondheim og Oslo. Viggo Gotliebsen, styremedlem i Skolenes landsforbund Troms, representerer SL i Tromsø.

Skolenes landsforbund har inntil ti plasser per konferanse.

Informasjon om høringskonferansene på regjeringen.no
Informasjon om høringen og høringskonferansene på på udir.no 

Deltakelse på konferansene er gratis og inkluderer enkel lunsj fra kl. 11.30, samt en enkel pauseservering. Eventuelle reisekostnader må dekkes selv.