Historisk fagskoleseier for SL og LO

Høyere yrkesfaglig utdanning skal få lov til å tilby yrkesfaglige utdanninger på alle nivåer i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, er anbefalingen fra NOKUT i ny rapport.

25. mai 2023

Runar Nørstad

Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund, mener det er viktigere enn noen gang at hele laget løftes i årets mellomoppgjør. (Foto: SL) 

– Dette er en historisk delseier for fagskolene samt LO og Skolenes landsforbund som kjemper for å få dette på plass, sier nestleder Jon Oddvar Holthe.

Den gledelige nyheten ble sluppet onsdag, da NOKUT offentliggjorde sin evalueringsrapport om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Det er denne rapporten som anbefaler at høyere yrkesfaglig utdanning skal få lov til å tilby yrkesfaglige utdanninger på alle nivåer i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Skolenes landsforbund har, sammen med LO, kjempet i mange år for at fagskoleutdanning skal få sin rettmessige plass i utdanningssystemet.

– Dette er nok en viktig delseier for fagskolene. I praksis er det NKR som regulerer kompetansenivåer for hele utdanningssektoren. Evalueringen viser at reguleringen har virket negativt for fagskolene som tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, sier Jon Oddvar Holthe, nestleder i Skolenes landsforbund.

Den første delseieren var da fagskolene fikk utstede studiepoeng som omfangsberegning av fag på lik linje som universitets- og høyskolesektoren, noe både Skolenes landsforbund og LO medvirket til.

– Neste skritt blir nå at myndighetene følger opp med nødvendig lov- og forskriftsendring for å realisere de endringene som ligger i evalueringsrapporten, understreker Holthe.

Høyere yrkesfaglig utdanning må bli anerkjent som en selvstendig høyere utdanning som ikke er lik, men likeverdig med akademisk utdanning, ifølge LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Nå må regjeringen følge opp sin erklæring om at høyere yrkesfaglig utdanning skal bli et likeverdig yrkesfaglig alternativ til universitets- og høyskoleutdanning, sier Tinnlund til egen hjemmeside.

Norge er ett av få land som har vært imot at fagskoleutdanning skal bli innplassert på nivå seks i kvalifikasjonsrammeverket. NOKUT foreslår i sin rapport at alle relevante utdanningskvalifikasjoner skal bli innplassert på det nivået det passer.

Skolenes landsforbund vil fortsatt være en aktiv part for å fremme fagskolene og deres status i samarbeid med LO.