Har du samboer, men ikke samboeravtale?

Medlemmer i Skolenes landsforbund har LOfavør Advokatforsikring. Den gir deg verdifull advokathjelp til stort og smått fra HELPs advokater. Blant annet får du samboeravtale, uten at du betaler ekstra.

4. mars 2020

Runar Nørstad

Spesielt innenfor arverett, familierett og fast eiendom har medlemmer av Skolenes landsforbund søkt hjelp fra HELPs advokater. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

HELP anbefaler at samboere inngår en samboeravtale for å skape klarhet og forutsigbarhet i forholdet, og minimerer risiko for at det oppstår konflikter i framtiden.

I samboeravtalen kan dere avtale hvem som skal eie hva under samlivet, og hvordan gjeldsansvaret skal fordeles.

Dette gir forutsigbarhet når samlivet en dag tar slutt ved brudd, giftermål eller dødsfall. Om noe uforutsett skulle skje, gir det trygghet å vite at dere er enige om hvordan det dere eier skal fordeles.

Sett opp samboeravtalen digitalt på få minutter! Gjennom ditt medlemskap i Skolenes landsforbund, har du tilgang til Min Side hvor du enkelt kan tegne samboeravtale. Her finner du også andre juridiske avtaler som gjeldsbrev, kjøpsavtale, testament og husleieavtale.

Lurer du på noe i forbindelse med samboeravtalen eller har andre spørsmål, kan du når som helst kontakte HELPs advokater for rådgivning.

Skolenes landsforbund har tilbudt advokatforsikring fra HELP til sine medlemmer siden 2013. På disse seks årene har SL-medlemmene fått hjelp i over 1.300 saker.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen