Gratulerer til alle lærere på Verdens lærerdag!

5. oktober er Verdens lærerdag. Skolenes landsforbund gratulerer alle lærere med dagen!

4. oktober 2019

Runar Nørstad

UNESCO har erklært 5. oktober som Verdens lærerdag. Gi lærere den anerkjennelsen de fortjener! (Foto: Pixabay)

Verdens lærerdag markeres for å rette oppmerksomheten mot lærerens unike rolle, og hedre lærere og lærerorganisasjonene og deres oppgaver og ansvar. Verden trenger et globalt lærerløft. Og lærernes status må styrkes.

I anledning Verdens lærerdag, har lederne av UNESCO, ILO, UNICEF, UNDP og Education International en felles hilsen til alle lærere:

«Det er viktig å stadfeste nok en gang status, verdi og det attraktive ved å være lærer for de unge. Det oppfordres over hele verden ti lat at regjeringene må gjøre læreryrket til et førstevalg for unge. Vi feirer arbeidet til dedikerte lærere over hele verden som jobber iherdig hver dag med å sørge for god utdanning som fremmer livslang læring for alle, og at dette skal gjelde overalt i hele verden.»

Lærere har en nøkkelrolle

5. oktober har hvert år siden 1994 blitt feiret som verdens lærerdag. Datoen viser til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og UNESCOs anbefaling om lærernes status fra 1996. Denne anbefalingen fastsetter også referanser om rettigheter og ansvar for lærere og standarder for deres forberedelser og videreutdanning, rekruttering, ansettelse, og undervisning- og læringsforhold.

Det er UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, som er ansvarlig for dagen som feirer og fremmer læreryrket over hele verden.

«Lærere har en nøkkelrolle for utvikling av enkeltpersoner og samfunn. Den gode læreren greier å motivere og veilede hver enkelt og legge til rette for å lære teori og utvikle ferdigheter som vi trenger for å få et godt liv. Alle land trenger entusiastiske lærere som er faglig trygge og kan hjelpe barn, ungdom og voksne med å forstå det som først kan virke vanskelig. Derfor er det avgjørende at lærerne gis anerkjennelse og gode arbeidsvilkår,» skriver UNESCO på sin hjemmeside.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen