Gratulerer med dagen, alle kvinner!

Vi markerer 8. mars hvert år for å løfte hele verdens kvinner, for å anerkjenne deres bidrag til verdenssamfunnet og for å feire det de har oppnådd, skriver Verdens Lærerorganisasjon i en uttalelse i forbindelse med Den internasjonale kvinnedagen.

8. mars 2019

Runar Nørstad

I utdanningssektoren har fortsatt menn de fleste jobbene der det tas bestemmelser. I mange land er det kvinner som dominerer i klasserommene. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)
I utdanningssektoren har fortsatt menn de fleste jobbene der det tas bestemmelser. I mange land er det kvinner som dominerer i klasserommene. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Skolenes landsforbund er en del av Verdens Lærerorganisasjon (Education International), og støtter uttalelsen fullt ut.

«På Den internasjonale kvinnedagen anerkjenner vi at det fortsatt er en lang vei å gå for kvinners rettigheter, for at de skal bli universelt anerkjent og opprettholdt, og for at det skal være likeverdighet mellom kjønnene gjennom hele livet,» heter det i uttalelsen.

Skolenes landsforbund kjemper fortsatt for likeverd og likelønn, noe også Verdens Lærerorganisasjon er opptatt av:

«I noen land, er det beregnet at kvinner jobber gratis så mye som 51 dager i året på grunn av kjønnsforskjeller i lønn. I utdanningssektoren har fortsatt menn de fleste jobbene der det tas bestemmelser. Det betyr at kvinners mulighet til å påvirke politikk både internasjonalt, nasjonalt og lokalt er alvorlig begrenset.»

Videre i uttalelsen står det:

«Utfordringene for å oppnå universelle kvinnerettigheter og avslutte kjønnsforskjeller er enorme. Som lærere og ansatte i skolen, har vi likevel et av de mest effektive verktøy for å overkomme disse utfordringene: Utdanning. Vi vet at utdanning forandrer liv, og at det åpner døren til kunnskap og forståelse av andre menneskers rettigheter. Å la jenter ha adgang til skole og fullføre 12 års utdanning kan til og med spare land for opp mot 15 trillioner US dollars.»

Gratulerer med dagen, alle kvinner! Likestilling kommer ikke av seg selv.

Hilsen Skolenes landsforbund

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen