Gratulerer med dagen, alle kvinner!

Vi har kommet langt, men vi er ikke i mål. Det er fortsatt kvinner som jobber mest deltid og det er fortsatt kvinner som eier minst – og flere jenter MÅ få adgang til klasserom og universitet. PS! LO inviterer til seminar, som du kan følge direkte på Facebook.

8. mars 2023

Runar Nørstad

Den internasjonale kvinnedagen markerer hvor langt vi har kommet innen likestilling. Men, dagen er også en erkjennelse av at mye arbeid gjenstår. (Foto: Getty Images)

Vi markerer 8. mars hvert år for å løfte hele verdens kvinner, for å anerkjenne deres bidrag til verdenssamfunnet og for å feire det de har oppnådd.

Fra kl. 08.45: LO inviterer til seminar, som du kan følge direkte på Facebook

Norge er god på likestilling mellom kvinner og menn, men vi på ingen måte i mål. I tillegg til at kvinner jobber mest deltid og eier minst, er det fortsatt flest kvinner som er pensjonstapere og det er fortsatt færre kvinner i ledende posisjoner.

En av våre vedvarende likestillingsutfordringer, er kjønnsdelte utdanningsvalg og et kjønnsdelt arbeidsliv. Dette fører til et stivt og lite fleksibelt arbeidsmarked og henger tett sammen med andre viktige likestillingsutfordringer, som for eksempel kjønnsforskjeller i lønn, arbeidstid, arbeidsbetingelser og karriereutvikling. For å stimulere til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv, er det viktig at ungdommer ikke velger så tradisjonelt, mener Skolenes landsforbund. Vi vil for eksempel se flere gutter i omsorgsyrkene!

Siden 1995 har flere jenter, på verdensbasis, fått muligheten til å gå på skolen. Utdanning bidrar til å styrke kvinners rettigheter og redusere fattigdom, men verdens land har fortsatt en jobb å gjøre for å få jenter inn i klasserommene og på universitetene, ifølge FN

  • 75 prosent av alle barn i barneskolealder som aldri setter sine bein på en skole er jenter
  • Om lag 130 millioner jenter mellom 6 og 17 år går ikke på skole
  • To tredjedeler av verdens analfabeter er kvinner

For å sikre jenter skolegang må verdens land investere mer i utdanning og sørge for at skolene er åpne for alle uavhengig av kjønn, evner og bakgrunn.

Gratulerer med dagen, alle kvinner! Vi i Skolenes landsforbund kjemper fortsatt for likeverd og likelønn. Likestilling kommer ikke av seg selv.

Vi må sikre kvinners mulighet til å kunne forsørge seg selv og ha makt over eget liv!

Hilsen Skolenes landsforbund

PS! LO feirer den internasjonale kvinnedagen med seminar på Kulturhuset i Oslo (frokost, innledninger og samtaler), som også sendes direkte på Facebook, fra kl. 08.45. Les mer og følg sendingen her

Les også: 10 gode grunner til at vi fortsatt bør markere kvinnedagen (FN-sambandet)