Gratulerer med dagen!

Skolenes landsforbund gratulerer alle med dagen og håper på stor oppslutning og en fin feiring over hele landet!

1. mai 2019

Runar Nørstad

SL Oslos fane godt synlig i Oslos gater. (Foto: Skolenes landsforbund)

Arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai er både en festdag og en kampdag. Vi har mye å minnes, mye å forsvare, og fortsatt mye å kjempe for.

I år er det 100 år siden åttetimersdagen ble lovfestet. Det er en av våre største seiere, men historien viser at normalarbeidsdagen ikke kom uten kamp.

1. mai er dagen for å gi beskjed til arbeidsgiverne at vi ikke aksepterer at våre tariffavtaler settes under press.

Kollektive avtaler er limet i et velfungerende arbeidsliv, slik at arbeidstakerne slipper å stå med lua i hånda.

Denne retten må vi hele tiden forsvare, og vi oppfordrer alle medlemmer til å delta i de lokale 1. mai-arrangementene.

Hilsen forbundsledelsen