Gratis verktøy mot mobbing i skolen

Et nytt dialogverktøy for samarbeid mellom elever, foreldre og skole i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø har sett dagens lys.

18. oktober 2022

Runar Nørstad

I prosjektet er det laget en rekke digitale verktøy som er gratis tilgjengelig på dialogmodellen.no. (Foto: Skjermdump fra nettsiden)

Det heter Dialogmodellen, og er et resultat av prosjektet «Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i skolen».

– Systematisk forebyggende arbeid mot mobbing i skolen er viktig for Skolenes landsforbund og våre tillitsvalgte. Dialogmodellen setter søkelys på hjem-skole samarbeidet, og hvor viktig det er at alle tre stemmer blir hørt, både elever, skole og foresatte, sier forbundssekretær Lene Bakkedal.

Hun representerer Skolenes landsforbund i Partnerskap mot mobbing, som sammen med KS har bidratt økonomisk til at et forskningsbasert arbeid nå er sluttført og Dialogmodellen klar til bruk i skolen. I tillegg har Sørlandet sykehus og oppvekstsektoren i Kristiansand kommune deltatt med ressurser.

Tirsdag ble modellen og dets rapport overlevert kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Modellen retter seg mot 1.- til 10. skoletrinn og professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder har ledet prosjektet.

FAKTA: Målet med dialogmodellen

  • Forebygge mobbing i skolen ved at elever, foreldre og ansatte øker sin kunnskap og avklarer forventninger til hverandre i arbeidet mot mobbing.
  • Økt samarbeidskvalitet mellom elever, ansatte og foreldre.
  • Bidra til økt innsats mot mobbing i skolen.

Den er lett tilgjengelig og enkel å bruke og målet er at den skal oppleves som ett nyttig redskap for skolen i samarbeid med elever og foreldre i arbeidet mot mobbing.

Dialogmodellen finner du her

Tirsdag ble modellen og dets rapport overlevert kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Her sammen med Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS (til høyre) og professor Ingrid Lund som har ledet prosjektet. (Foto: Lene Bakkedal, Skolenes landsforbund)