Gode lokale løsninger må på plass for barnehagene

Veilederen om smittevern i barnehagene er publisert. – Den krever gode, lokale tilpasninger før barnehagene åpner, noe som betinger at ledelsen og de ansatte raskt snakker sammen, sier Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

15. april 2020

Runar Nørstad

Barnehagene åpner igjen fra mandag 20. april og senest 27. april. Nå er veilederen for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klar. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Skolenes landsforbund har bidratt i arbeidet med å stille tydelige krav for rammene for åpning av barnehager.

– Myndighetene har gjort sitt beste for å rendyrke innholdet i veilederen til å handle om regler for smittevern. Dette er regler som skal praktiseres på mange arbeidsplasser landet rundt, noe veilederen ikke gir et klart uttrykk for. Med denne veilederen legger myndighetene derfor et stort ansvar på barnehageeiere, ledere, de ansatte og ikke minst de tillitsvalgte lokalt i barnehagene, sier forbundsleder Anne Finborud.

– Det er viktig sammen å finne ut hvordan veilederen skal praktiseres på en måte alle er fortrolig med. Bruk nødvendig tid til dette viktige arbeidet! Verneombudet bør selvfølgelig være med på disse møtene. Gode, lokale løsninger må altså være på plass først, understreker Anne Finborud.

Bemanningsnormer og tilgjengelige lokaler kan bli utfordrende opp mot smittevernreglene som er gitt, mener Skolenes landsforbund.

– Vi har tillit til at troverdig trygghet legges til grunn for ordningene og at barnehageeier vurderer redusert oppholdstid for barna som et mulig tiltak der det råder usikkerhet om tryggheten, sier Anne Finborud.

Smittevernveileder for barnehager (udir.no)

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Last ned plakat og sjekkliste til din barnehage (udir.no)