– Godbit for lærere/spesialpedagoger

Underviser du elever som trenger litt ekstra? Legg i så fall turen innom Færøyene, der en større konferanse om spesialpedagogikk arrangeres i april 2019….

29. oktober 2018

Runar Nørstad

Underviser du elever som trenger litt ekstra? Legg i så fall turen innom Færøyene, der en større konferanse om spesialpedagogikk arrangeres i april 2019.

Arnt Karlsen representerer Skolenes landsforbund (SL) i styret i Nordisk Forbund for Spesialpedagogikk (NFSP), som arrangerer et stort nordisk fagseminar hvert tredje år.

Neste konferanse finner sted i Tórshavn på Færøyene, 25.- til 27. april 2019. Hovedtema for konferansen er barns psykiske sunnhet/helse, og hvordan vi best kan hjelpe dem i dagens samfunn. «Sammen flytter vi fjell», er en gjenganger i omtale av konferansen.

Arnt Karlsen ønsker at seminaret gjøres kjent for SLs medlemmer.

– Dette blir en godbit for lærere og spesialpedagoger som underviser elever som trenger litt ekstra. Også andre som er interessert i temaet kan delta. Konferansen er spekket med både lokale og nordiske forelesere. Dette er en enestående arena for å knytte kontakt med fagpersonell på området, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Arnt Karlsen representerer Skolenes landsforbund (SL) i styret i NFSP. (Foto: SL)

Karlsen oppfordrer allerede nå interesserte til å ta kontakt med sin arbeidsgiver, for å legge inn føringer og å avklare for mulig deltakelse på konferansen.

– Det er ikke gratis å delta, og den økonomiske fordelingen må avklares i god tid før påmelding. Kanskje vil noen av deltakerne dekke litt av egen lomme, for å forlenge oppholdet på Færøyene med noen dager. Mulighetene er mange. I programmet er det lagt opp til en guidet tur på cirka fire timer, i forbindelse med avslutning av seminaret. Ellers er Tórshavn en hyggelig by å vandre rundt i.

Konferansen på Færøyene er den 31. spesialpedagogiske konferansen, arrangert av NFSP. Årets forelesninger setter fokus på barns og unges muligheter, og passer for alle som mener at barn og unge har et stort potensial til å utvikle seg – uansett hvor deres styrker og svakheter ligger.

NFSPs oppgave er å fremme samarbeidet mellom medlemsforbundene i spesialpedagogiske spørsmål, og å følge med i feltet i Norden og internasjonalt.

NFSP er et samarbeidsorgan, der en rekke organisasjoner og forbund i Norden er med. Også Utdanningsforbundet er representert.

Påmeldingsfrist: 2. februar 2019

Relevante lenker
Programmet ser du her
Her melder du deg på
Info om NFSP finner du her
Følg NFSP på Facebook

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Bildet av Tórshavn er frigjort under denne lisensen