Gir en krone per medlem til årets TV-aksjon

Skolenes landsforbund har bevilget 7.500 kroner til TV-aksjonen 2020 som går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.

15. oktober 2020

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud oppfordrer til engasjement i forbindelse med TV-aksjonen. (Foto: SL)

I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 18. oktober.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også menneskene. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

TV-aksjonen 2020 heter «Et hav av muligheter». Mange av landets skolebarn har lært om tematikken på skolen gjennom TV-aksjonens undervisningsopplegg som ligger gratis tilgjengelig på blimed.no og salaby.no.

Årets aksjon vil bli noe annerledes enn tidligere ved at det blir digitale bøsser. De som ønsker å delta kan gå inn på www.blimed.no og registrere seg og lese mer om hele aksjonen, eller kontakte lokal fylkesaksjonsleder.

Skolenes landsforbund har lang tradisjon med å gi økonomisk støtte til TV-aksjonen. Forbundsleder Anne Finborud oppfordrer alle til å støtte opp om TV-aksjonen og bli med som digital bøssebærer.

– Plastforsøplingen truer havets eksistens. Vi skylder oss selv og kommende generasjoner å gjøre et løft for havet. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å melde seg som digital bøssebærer. Da får du din egen digitale bøsse og kan «banke på dører i ditt nabolag». Og gi gjerne noen kroner selv, sier Anne Finborud.

En tredjedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

SL Karmøy har vedtatt å gi 10 kroner per medlem, totalt 2.870 kroner, til årets TV-aksjon.

LOs sekretariat har vedtatt å bevilge 400.000 kroner til årets TV-aksjon.

FAKTA: TV-aksjonen

  • TV-aksjonen i NRK har blitt arrangert en søndag i oktober hvert år siden 1974.
  • For 2020 er TV-aksjonen tildelt WWF Verdens naturfond. WWF ønsker å bekjempe plastproblemet i verdenshavene. Årets aksjon blir digital og går av stabelen søndag 18. oktober.
  • TV-aksjonen i NRK regnes som verdens største innsamlingsaksjon og har utviklet seg til et stort, årlig nasjonalt løft for en god sak.
  • Tradisjonelt er det rundt 100.000 bøssebærere som samler inn penger denne søndagen. På grunn av koronasituasjonen blir 2020-utgaven av TV-aksjonen en digital innsamlingsaksjon.
  • Siden starten på TV-aksjonen i 1974 er det samlet inn over åtte milliarder kroner til gode formål.