Debatt: Gi oss tid til fagfornyelsen!

Lærerne har allerede ganske mye de skal rekke i løpet av en arbeidsdag. Vi trenger tid til å sette oss inn i arbeidet med nye læreplaner. En time i uka må være minimum.

5. desember 2019

Kommunikasjonsavdelingen

Lærer Cecilie Helen Ditløvsen ved Breilia skole (bildet) mener det er viktig å gi lærerne tid til å gjennomføre alle oppgaver. (Foto: SL) 

Innlegg signert Cecilie Helen Ditløvsen, lærer og arbeidsplasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund ved Breilia skole i Hammerfest. Innlegget står også på trykk i iFinnmark.

I disse dager forhandles det om ny arbeidstidsavtale for lærere. På den ene siden har vi lærerorganisasjonene som ønsker å gi læreren tid til å være lærer. På den andre siden står KS som ønsker mest mulig bundet tid for å utvikle skolen, som det så fint heter. En av sakene man skal forsøke å bli enige om, er når man skal være tilstede på skolen, og hva den tiden skal brukes til. I forbindelse med innføringen av ny læreplan (fagfornyelsen), er ett av kravene fra Skolenes landsforbund en time mindre undervisning i uka.

Så, hvorfor trenger vi nedsatt tid? Og hvorfor vil vi bestemme over vår egen tid? Jo, fordi vi har allerede ganske mye vi skal rekke gjennom i løpet av en arbeidsdag. Når det nå skal innføres en ny læreplan, er det viktig at vi får tid til å sette oss inn i den. Uten nok tid til å jobbe med den, vil det gå utover kvaliteten på arbeidet med ny læreplan, og til sist vil det ramme elevene. For det er elevene som blir tapere, dersom vi ikke får den tiden vi trenger til fagfornyelsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lærer Cecilie Helen Ditløvsen ved Breilia skole i Hammerfest (til høyre) i samtale med fylkesleder Berit Hågensen i Skolenes landsforbund Finnmark og forbundssekretær Jon Oddvar Holthe. (Foto: SL)

Slik det er nå er det ikke vi som bestemmer når vi skal komme på jobb og når vi skal dra fra jobb. Det er ikke vi som bestemmer hva vi skal bruke tida vår på jobb til. Vi må ha tid til elevsamtaler, kontaktmøter, undervisningsplanlegging og retting, elevsaker og dialog med hjemmet, utviklingsarbeid, trinnmøter, personalmøter og ikke minst: sette oss inn i den nye læreplanen. Alt dette skal vi rekke ETTER endt undervisning. Når skal vi få tid til det det hele dreier seg om: planlegge undervisning? Det er jo derfor vi er her, er det ikke? Vi skal lære bort, undervise. Da bør det helst foregå på en god, inspirerende og variert måte.

Så når er det egentlig jeg får tid til å planlegge nettopp det som er selve jobben min? På kveldstid. Og for oss som har små barn, er det etter barna er i seng. Når man er mest opplagt og kvikk, og klar for å planlegge skikkelig god undervisning. Selvfølgelig er kveldsarbeid en del av læreryrket, men når man ser tilbake på arbeidsdagen og innser at tiden har gått bort til byråkrati og unyttig møtevirksomhet, føles det veldig bortkastet. Vi trenger tid til å sette oss inn i arbeidet med nye læreplaner. En time i uka må være minimum. Og vi trenger tid til å være lærere ellers også!

Gi oss tid!