Ga innspill til SV om fagfornyelsen

Organisert arbeidsliv må få en plass i læreplanene i samfunnsfag. Og læreren må få tid til å sette læreplanene ut i livet, er noen av rådene fra Skolenes landsforbund til Sosialistisk Venstreparti (SV).

24. april 2019

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund på SV-seminar om fagfornyelsen: Nestleder Chris Gøran Holstad (fra venstre), forbundssekretærene Jon Oddvar Holthe og Bodil Gullseth samt Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV. (Foto: SL)
Skolenes landsforbund på SV-seminar om fagfornyelsen: Nestleder Chris Gøran Holstad (fra venstre), forbundssekretærene Jon Oddvar Holthe og Bodil Gullseth samt Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV. (Foto: SL)

SV sin utdanningsfraksjon inviterte til seminar om fagfornyelsen, på Stortinget onsdag formiddag. Seminaret ble ledet av Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV. Fagerås mener det er store mangler i forslagene til nye læreplaner.

– Det er skuffende at regjeringen ikke har større ambisjoner for å skape en mer praktisk og variert skole der alle barn kan lære, lykkes og trives, sa Fagerås i en pressemelding tidligere i år.

Fagerås ønsket på vegne av partiet innspill til forslagene til nye læreplaner som nå er på høring. Skolenes landsforbund var representert med nestleder Chris Gøran Holstad og forbundssekretærene Bodil Gullseth og Jon Oddvar Holthe.

Akademiske kompetansemål

– Det har vært mye fokus på innholdet i læreplanene. Dekker kompetansemålene alle de behov som framtiden fordrer av elevene? Alle innspillene som allerede er gitt i høringen tyder på at det fortsatt er en del mangler. Gjennom hele prosessen med fagfornyelsen har LO og andre av partene i arbeidslivet argumentert for viktigheten av at arbeidsliv får en plass i læreplanene i samfunnsfag. Behovet er stort, noe for eksempel resultatene fra LO sin sommerpatrulje har vist, sa Bodil Gullseth som ga innspill på vegne av Skolenes landsforbund.

Forbundssekretæren understreket også at Skolenes landsforbund hele tiden har vært opptatt av at elevenes skolehverdag må bli mer praktisk retta.

– Utkastene til de nye læreplanene svarer nok dessverre ikke til forventningene her. Kanskje gjør de det i de første skoleårene. Vi er glade for at lek har fått sin plass hos de yngste barna. Lek både som egenart og metode. Men jo høyere opp en kommer, jo mer akademisk blir kompetansemålene og mange er utformet slik at de ikke innbyr til praktisk metodevalg.

– De praktisk estetiske fagene gir nå tydeligere rom for de praktiske ferdighetene. Men her har kanskje pendelen slått i motsatt retning på bekostning av de faglige kravene, fortsatte Gullseth.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundssekretær Bodil Gullseth gir råd til SV om innholdet i de nye læreplanene. (Foto: SL)

Krav om tid til fagfornyelsen

Skolenes landsforbund mener utkastene til nye læreplaner inneholder mye bra, men er dessverre redd for at det blir et gigantisk arbeid for læreren å sette planene ut i livet – uten at det skal tilføres noe ekstra tid til arbeidet.

– Vi er redde for at ulikhetene rundt i Norge blir svært store. Er ikke skole lenger et nasjonalt ansvar, spurte Bodil Gullseth.

Også de andre partienes utdanningsfraksjoner var invitert til seminaret, i tillegg til flere fagforbund og interesseorganisasjoner.

Bruk din stemme til å påvirke

18. mars åpnet høringen om nye læreplaner for alle fag i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående skole. Totalt sender Kunnskapsdepartementet over 40 læreplaner på høring. Høringsfristen er 18. juni.

– Skolenes landsforbund oppfordrer våre medlemmer om å ta aktiv del i høringen i «sine» fag og også vurdere om den enkelte fagplan vil bidra til å styrke fellesskolen, sier forbundssekretær Bodil Gullseth.

De nye læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet til høsten, og vil bli tatt i bruk i skolen fra høsten 2020. Første kull med elever som får de nye læreplanene fra 1. klasse, går ut av grunnskolen våren 2033. Sametinget fastsetter de samiske språkplanene.