Full støtte til Operasjon Dagsverk 2018

Landsstyret i Skolenes landsforbund gir sin fulle støtte til Operasjon Dagsverk 2018. «Operasjon Dagsverk (OD) har lang tradisjon i Norge. OD er Norges største…

31. oktober 2018

Runar Nørstad

Landsstyret i Skolenes landsforbund gir sin fulle støtte til Operasjon Dagsverk 2018.

«Operasjon Dagsverk (OD) har lang tradisjon i Norge. OD er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom, som jobber med å spre informasjon og stimulere til refleksjon om global utvikling i ungdoms- og videregående skoler i hele Norge. OD er verken politisk eller religiøs, de vil hjelpe ungdommer uansett,» skriver landsstyret i sitt vedtak.

Tema for årets «operasjon» er «OD 2018 støtter ungdom sin innsats for en bedre fremtid i Palestina.» Dette har fått Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) og Med Israel For Fred (MIFF) til å reagere, og oppfordrer til boikott.

I vedtaket trekker landsstyret fram et sitat fra tidligere statsminister Kåre Willoch:

«Traumebehandling og opplæring til palestinsk ungdom om menneskerettigheter og likestilling legger et viktig grunnlag for rettferdig fred i Palestina og Israel. Jeg støtter norske elevers innsats under årets Operasjon Dagsverk fordi alle mennesker fortjener frihet til å leve!»

Skolenes landsforbund oppfordrer sine tillitsvalgte og medlemmer til å bidra positivt til Operasjon Dagsverk 2018.

Landsstyret i Skolenes landsforbund er samlet til møte på Sørmarka fra onsdag 31. oktober til fredag 2. november 2018.

Skolenes landsforbund på Facebook!