Full støtte til elevenes klimastreik

Skolenes landsforbund støtter norske skoleelever som planlegger å streike for et bedre klima fredag 22. mars.

13. mars 2019

Runar Nørstad

I fjor høst streiket Natur og Ungdom for å demonstrere mot kunnskapsløse politikere som ikke evner å ta klimakampen alvorlig. (Foto: Eirin Torgersen/Natur og Ungdom)
I fjor høst streiket Natur og Ungdom for å demonstrere mot kunnskapsløse politikere som ikke evner å ta klimakampen alvorlig. (Foto: Eirin Torgersen/Natur og Ungdom)

Natur og Ungdom har tatt initiativ til en nasjonal streikedag 22. mars, for å samle de gode kreftene, skriver organisasjonen på sin hjemmeside. Det forventes at over 10.000 skoleelever, i alle landets fylker, deltar på klimastreiken.

Skolenes landsforbund ønsker å rose initiativet og elevenes ønske om å brøyte vei for en langt mer offensiv klimapolitikk.

– Vi skal lytte til elevenes røst og glede oss over at elever finner en tverrpolitisk arena som skaper engasjement og samler dem om en felles interesse for en mer grønn politikk. Initiativet er en kraftig vekker og inspirerer til at vi må bidra mer, sier forbundsleder Anne Finborud.

Et samlet Skole-Norge bør hylle elevene som kjemper for framtiden, mener Skolenes landsforbund.

– Selve handlingen og tankene bak, i tillegg til et glødende engasjement, ligger tett opp til kompetansemålene i skolen. Fredag 22. mars blir i så måte en flott skoledag for elevene som slutter opp om streiken. Skolenes landsforbund er stolt av ungdommen som står opp for klimaet, og jeg håper de får med seg tusenvis av elever, sier forbundsleder Anne Finborud.

– Skolenes landsforbund håper skolene ikke setter ugyldig fravær på elever som deltar i klimastreiken 22. mars. Hele Skole-Norge bør heller heie fram elevenes glød og engasjement i denne saken. Det er jo disse elevene som i framtiden skal realisere at Norge får en grønnere politikk, fortsetter Finborud.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Forbundslederen viser for øvrig til Opplæringslovens formålsparagraf, som sier at «elevene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til medvirkning.»

– Skolenes landsforbund ønsker elever som er engasjerte og som våger å ytre seg, også i miljø- og klimaspørsmål, i tillegg til at de aktivt er med i sin egen læringsprosess. Opplæringsloven åpner jo for nettopp dette, altså et engasjement for klimaet, understreker Anne Finborud.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) er blitt et ikon for elevaksjonen for klimaet, som nå sprer seg fra land til land i Europa etter at den svenske jenta innledet sin skolestreik for klimaet i fjor. Titusener av elever har aksjonert mot det de mener er manglende handlekraft i møte med klimaproblemet.