Frifunnet for å ha fysisk krenket elev

Ketil Stokkan er i Nord-Troms tingrett i Tromsø frifunnet for å ha fysisk krenket en tolv år gammel elev i mai i år.

5. november 2019

Runar Nørstad

Nestleder i Skolenes landsforbund, Chris Gøran Holstad, og nylig frikjente lærer Ketil Stokkan. (Foto: Nanna Aanes Wolden /LO Media)

Stokkan, som har vært lærer i 25 år, ble tiltalt etter at han tidligere i år fikk en bot på 5.000 kroner, som han etter råd fra blant andre sin fagforening, Skolenes landsforbund, ikke godtok, skriver FriFagbevegelse.

– Viktig dom for landets lærere

Ketil Stokkan holdt en tavleklut mot elevens munn da det ble bråk i klasserommet. Aktor la ned påstand om 6.000 kroner i bot, subsidiært tolv dagers fengsel, for kroppskrenkelse.

«Retten har ut fra en konkret vurdering kommet fram til at tiltalte ikke gikk utover det han lovlig kunne gjøre i den aktuelle situasjonen, slik at hendelsen vurdert i sin sammenheng ikke rammes av straffelovens § 271», står det i dommen.

– Dommen er med på å skape presedens for andre som havner i en lignende situasjon. Frifinnelsen i tingretten var viktig, ikke bare for meg, men også for 100.000 lærere og for rekrutteringen til læreryrket, sier Ketil Stokkan til FriFagbevegelse.

Ketil Stokkan er glad for støtten fra sin fagforening, Skolenes landsforbund.

– Jeg priser meg lykkelig for at Skolenes landsforbund valgte å gå i krigen for meg.

– Tillit til Stokkan hele veien

– Dette er en viktig og prinsipiell seier i en ellers veldig lei sak som aldri skulle ha havnet i tingretten, er kommentar fra andre nestleder Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund, som har bistått Ketil Stokkan i saken og som møtte som vitne i retten.

– Vi er ikke overrasket over utfallet av dommen, men er tilfredse med at vårt medlem har blitt trodd på av retten. Et annet utfall ville ha vært en katastrofe for Skole-Norge. Det har også vært viktig for både oss og medlemmet at arbeidsgiver og kolleger hele tiden har uttrykt en helt klar tillit til hans jobb som lærer, sier Holstad til FriFagbevegelse.

Ketil Stokkan (63) er mest kjent som sanger, gitarist og låtskriver. I 1986 vant han den norske finalen i Melodi Grand Prix med sangen «Romeo». Han er fortsatt aktiv som musiker. Men han har altså også en annen karriere, som kanskje er mindre kjent, nemlig som lærer.