Fremdeles 1-7 og 5-10

Regjeringen beholder dagens tredeling av lærerutdanningene. Dermed blir inndelingen for grunnskolelærerutdanningene fremdeles 1-7 og 5-10. Lektorutdanningen for trinn 8-13 blir stående. Konklusjonen er i…

28. april 2015

Runar Nørstad

Regjeringen beholder dagens tredeling av lærerutdanningene.

Det er avgjørende med spesialisert kompetanse på de minste i skolen, mener regjeringen. (Foto: Runar Nørstad, SL)

Dermed blir inndelingen for grunnskolelærerutdanningene fremdeles 1-7 og 5-10. Lektorutdanningen for trinn 8-13 blir stående.

Konklusjonen er i tråd med anbefalingen fra utvalget for femårig grunnskolelærerutdanning.

Utvalget fikk i oppdrag å se nærmere på trinninndelingen i grunnskolelærerutdanningene etter at det ble bestemt at disse skal gjøres om til masterutdanninger.

– Vi har lyttet til et enstemmig utvalg og er enige i at dette er den beste løsningen når vi styrker grunnskolelærerutdanningene til å bli master, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad i en pressemelding.

– Det er avgjørende at vi har lærere som har tung og spesialisert kompetanse på de aller minste i skolen. Det sikrer vi gjennom å beholde en 1-7 utdanning med hovedvekt på de minste, sier Haugstad videre.

Kunnskapsdepartementet støtter utvalget og ser flere positive sider ved en videreføring av dagens trinndeling i lærerutdanningene.

Det gjør at elever i skolen møter lærerteam med utfyllende kompetanse:

  • Det muliggjør bedre tilpasset opplæring for elever med ulike kunnskapsnivå på samme trinn.
  • Ulike veier til tilsetning på mellomtrinnet gir skoleeier større fleksibilitet ved tilsetting, men også ved fag- og timefordeling.
  • Det er også lagt vekk på kjønnsaspektet i lærerutdanningene. Flere menn søker seg til grunnskolelærerutdanningen 5-10, og fører dermed til økt tilgang på mannlige lærere i grunnskolen.
  • Sikrer at grunnskolelærerutdanningen 1-7 forblir en utdanning spesielt innrettet mot de første skoleårene. Vektleggingen av elevenes første år kan risikere å bli forstyrret dersom grunnskolelærerutdanningen 5-10 forsvinner.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet)