– Fortjener et pusterom i pinsen

Ansatte i barnehager og skoler er glad for at målet om full åpningstid stadig rykker nærmere, men beskriver de hastige omstillingene som krevende. – Alle fortjener et pusterom i pinsen. Bruk dagene etter pinsen til omriggingen, er beskjeden vi har fått fra statsråden og som vi gledelig videreformidler til våre medlemmer, sier forbundsleder Anne Finborud.

28. mai 2020

Runar Nørstad

Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Det kom ganske overraskende på hele Skole-Norge da kunnskapsminister Guri Melby presenterte utvidet åpning av barnehager og skoler på en pressekonferanse onsdag 27. mai.

Hun begrunnet nyheten slik: «Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole.»

Fullgod opplæring til høsten?

– Det er naturligvis en gladmelding at smittespredningen er liten, og en gladmelding at vi nærmer oss full åpningstid i barnehager og kan planlegge for fullgod opplæring til høsten, sier Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges, ifølge Udir.

Kunnskapsminister Guri Melby opplyser at mens barnehager og skoler fram til pinse er innrettet i forhold til regler for rødt lys, så er vi klar for å rigge om til gult lys etter pinse.

Les mer om trafikklysmodellen her (udir.no)

Udir: Forventer ikke åpning tirsdag

Skolenes landsforbund har i et drøftingsmøte med statsråden i dag, 28. mai, vist til at våre medlemmer er glad for utviklingen i smittesituasjonen, men at nok en hastig omstilling er krevende, ifølge Anne Finborud.

– Mange hadde opplegg klar fram til sommeren. Og da tillater jeg meg gladmelding nummer to fra statsråden som har gitt grønt lys for at vi formidler det til medlemmene; «Ja, de ansatte har jobbet mye overtid og trenger et pusterom i pinseferien. De kan bruke dagene i neste uke til omstillingen.»

Det forventes ikke at alle barnehager og skoler skal være klare på tirsdag, men at de bruker neste uke på å omstille seg, understreker Utdanningsdirektoratet torsdag ettermiddag.

– Ansvarsfraskrivelse fra regjeringen

Skolenes landsforbund har vært bekymret for den merbelastning medlemmene har hatt over tid, understreker forbundslederen.

– Vi har også vært bekymret for den store ulikheten elever har fått i sitt undervisningstilbud og reduserte åpningstider i barnehagene. Skolenes landsforbund mener at disse utfordringene kunne vært vesentlig mindre i koronaperioden dersom skoler og barnehager hadde fått styrket økonomi til bemanning, lokaler – og fått skoleskyssen på plass. Skolenes landsforbund karakteriserte dette som ansvarsfraskrivelse av regjeringen og mener «skadevirkningene» kunne vært mindre ved å sikre kommuneøkonomien.

– Vi ser at regjeringens ekspertutvalg, Holdenutvalget, har konkludert med det samme; «Barnehager og skoler bør ha tilstrekkelig med personell og lokaler til å kunne ha full åpningstid, og planlegge for ekstraordinære tiltak over tid», fortsetter Anne Finborud.

Bekymret for skoleskyssen

Gult nivå i smittevernveilederen vil fortsatt gi problemer med skoleskyss, mener Skolenes landsforbund.

– Nå må regjeringen kvittere ut at de vil tilbakebetale kommuner og fylkeskommuner for reelle merutgifter de har hatt under koronatiden, og umiddelbart få de mange bussene som er parkert med permitterte sjåfører på hjul nå! Ekstra koronakroner pluss styrking av kommuneøkonomien må på plass kjapt. Mange kommuner varsler nedbemanning for å berge økonomien noenlunde. Statsråden, regjeringen og Stortinget sitter med makt til å berge situasjonen, sier forbundsleder Anne Finborud.

– Ellers gleder vi oss over utviklingen i smittespredning, vasker våre hender og ønsker hverandre lykke til. Aller først: God pinse!

PS! De reviderte smittevernveilederne vil bli offentliggjort fredag 28. mai.