Forslag fra grasrota brøyter vei i skolepolitikken

Det er hardt arbeid som foregår i organisasjonsleddene i Skolenes landsforbund. – Grasrota er offensiv og bidrar med gode innspill når fremtidens politikk på oppvekst- og utdanningsfeltet skal utformes, sier forbundssekretær Bodil Gullseth.

5. november 2020

Runar Nørstad

Forbundssekretær Bodil Gullseth i Skolenes landsforbund setter pris på det store engasjementet i organisasjonsleddene. (Foto: SL)

Akkurat nå er organisasjonsleddene inne i innspurten med å fremme forslag som skal bidra til den politikken som skal utformes på forbundets landsmøte i april 2021.

– Dette kommer etter en prosess som har foregått med utforming av forslag til LO-kongressen i mai 2021, sier forbundssekretær Bodil Gullseth.

– Organisasjonsledd har bidratt til at vår politikk har blitt fremmet gjennom de ulike regionrådene til LO. I tillegg har de sendt inn forslag som Skolenes landsforbund har sendt inn til LO. Landsstyret vedtok innsending av 50 ulike forslag. Vi håper at disse forslagene tas inn i LOs vedtekter og handlingsprogram. Dette vil bidra til en tydeligere politikk når det gjelder oppvekst og utdanning, fortsetter hun.

Nå venter vi i spenning på innkomne forslag til våre program. Fristen er 13. november.

Her kan du lese forslagene fra Skolenes landsforbund til LO-kongressen