Forhandler om ny hovedavtale i kommunal sektor

Forhandlingene mellom KS, Skolenes landsforbund og de andre forbundene i LO Kommune om en ny hovedavtale er i gang. Klima- og miljøtiltak bør være en del av partssamarbeidet, er ett av kravene.

13. november 2019

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud og nestleder Terje Moen representerer Skolenes landsforbund i forhandlingene om ny hovedavtale. Her sammen med Mette Nord, leder i Fagforbundet og forhandlingsleder i LO Kommune. (Foto: SL)

Representanter fra arbeidstakerorganisasjonene overleverte sine første krav til KS tirsdag.

LO, Unio, YS og Akademikerne fremmet hvert sine krav. Felles for de ulike kravene er en ganske bred enighet om at hovedavtalen har mange gode kvaliteter. Samtidig er det flere temaer som de ulike organisasjonene vil ha større vekt på.

«LO Kommunes utgangspunkt er at dagens hovedavtale er en velfungerende hovedavtale som legger gode rammer for partsarbeid sentralt og lokalt. Vi har som parter utfordringer som vi kan løse i felleskap, både sentralt og lokalt, innenfor rammen av hovedavtalen,» skriver LO Kommune i sitt krav.

Krav om klima- og miljøtiltak

LO Kommune understreker i kravet at endringer i samfunnet påvirker rammebetingelsene for partsarbeid, og nevner spesifikt den pågående region- og kommunereformen, digitalisering av arbeidsoppgaver, ny pensjonsordning og ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA).

I kravet til KS, kommer det også fram at LO Kommune er bekymret for klimatrusselen:

«Klima- og miljøtiltak vil stille krav til regioner, kommuner og virksomheter. LO Kommune mener at dette bør være en del av partssamarbeidet og medbestemmelse, og arbeidet skal bidra til å nå bærekraftmålene.»

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mette Nord, leder i Fagforbundet og forhandlingsleder i LO Kommune. (Foto: SL)

Frist til fredag 6. desember

LO Kommune, med Fagforbundets Mette Nord i spissen, forhandler på vegne av Skolenes landsforbund, men SL deltar som en del av forhandlingssammenslutningen sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo – forbundet for kunst og kultur og Fellesforbundet

Forbundsleder Anne Finborud og nestleder Terje Moen representerer SL i forhandlingene.

Hovedavtalen for kommunesektoren ble sist gang forhandlet i 2017. Partene ble da enige om å videreføre avtalen. Partene har frist til fredag 6. desember 2019 for å komme fram til en ny avtale.

FAKTA: Hva er en hovedavtale?

  • Hovedavtalen er en slags «grunnlov» for medbestemmelse i kommunal sektor
  • Den inneholder retningslinjer og regler for samspillet mellom arbeidsgiver, fagforeninger og tillitsvalgte
  • Det er hovedavtalen som gir oss rett til å oppnevne tillitsvalgte på de ulike arbeidsplassene
  • Den angir hvilke rettigheter og plikter de tillitsvalgte og arbeidsgiver har overfor hverandre