Debatt: Folkevalgte, slipp lærerne fri!

Skolenes landsforbund gratulerer alle folkevalgte. Vi oppfordrer dere alle, uavhengig av valgresultatet, til å samarbeide bredt for en sterk fellesskole til beste for elever og lærere.

13. september 2019

Kommunikasjonsavdelingen

Leder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud. (Foto: SL)

Innlegg signert forbundsleder Anne Finborud. Innlegget ble først publisert på FriFagbevegelse.

LOs lærere oppfordrer til et bredt samarbeid for å styrke fellesskolen. En sterk fellesskole betinger at de folkevalgte bidrar til å gi lærerne et positivt omdømme. Nedsnakkingen av landets lærere må ta slutt.

Skolenes landsforbund har et klart råd til politikerne som skal styre de kommende årene:

Slipp lærerne fri! En hel yrkesgruppe blir i dag detaljstyrt, og det blir tatt kvelertak på lærernes profesjonelle virke. Det er elevene som blir skadelidende.

Lærerne må gis tillit i arbeidet og gis mulighet til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev slik loven krever. Da må detaljstyringen opphøre. Vårt ønske er at en tillitsreform drives fram i et tett samarbeid med folkevalgte og ansatte.

Skolenes landsforbund oppfordrer også de folkevalgte til å rette opp statusfallet for 38.000 lærere.

Det var utrolig sårbart og trist da et flertall på Stortinget avskiltet 38.000 av landets lærere. Det er ikke tvil om at disse lærerne har et åpenbart, rettmessig krav på å få sertifikatet tilbake. Det har vært en skammelig affære.

Vi trenger dere folkevalgtes hjelp til å vise at læreryrket er en viktig arbeidsplass i Velferds-Norge og en viktig arena for elevenes hverdag. For å lykkes, må dere som folkevalgte spille på lag med landets lærere fram mot stortingsvalget i 2021.

Husk at norsk skole er full av kompetente lærere.