Følger spent med på regionreformen

SLs hovedtillitsvalgte i Buskerud, Telemark og Vestfold har engasjert seg sterkt i arbeidet med den nye kommune- og regionreformen som kan få virkning for…

5. april 2016

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund sine hovedtillitsvalgte har engasjert seg sterkt i arbeidet med regionreformen: Fra venstre: Geir Olav Tveit (Telemark), Monica Kjønnø (Vestfold) og Thor Backe (Buskerud). (Foto: SL)SLs hovedtillitsvalgte i Buskerud, Telemark og Vestfold har engasjert seg sterkt i arbeidet med den nye kommune- og regionreformen som kan få virkning for medlemmene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har invitert landets fylkeskommuner til å vurdere om sammenslåing med nabofylker er aktuelt.

I denne forbindelse utredes det et nabosamarbeid mellom Buskerud, Telemark og Vestfold.

Fylkesutvalget i Buskerud og fylkestingene i Telemark og Vestfold har vedtatt at muligheten for en sammenslåing eller et tettere, formelt samarbeid mellom de tre fylkeskommunene skal utredes.

Utredningen som nå skal gjennomføres skal vurdere muligheter og konsekvenser ved et tettere samarbeid eller en sammenslåing av de tre fylkene, og hvorvidt dette kan utløse vekstpotensialet som finnes i regionen.

 

– Viktig arbeid for SL

Skolenes landsforbund sine hovedtillitsvalgte har engasjert seg sterkt i arbeidet. Thor Backe (Buskerud), Geir Olav Tveit (Telemark) og Monica Kjønnø (Vestfold) er aktiv med i prosessen og har etablert et tett samarbeid.

Ved siden av å delta i sine egne fylkeskommuner, møtes de en gang i måneden for utveksle informasjon og erfaring for å holde hverandre oppdatert.

– For Skolenes landsforbund, lærerorganisasjonen i LO, er dette et viktig arbeid. Forandringer i fylkesstrukturen kan føre til organisasjonsendring og endringer for våre medlemmer i de videregående skoler, sier Thor Backe.

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Vil et fremtidig «BTV-fylke» se slik ut? (Grafikk: Fylkesrådmann/Vestfold)
Vil et fremtidig Buskerud-Telemark-Vestfold-fylke» se slik ut? (Grafikk: Fylkesrådmann/Vestfold)

 

– Utgått på dato

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la tirsdag fram «stortingsmelding om regionreform».

– Tiden er moden for større og mer funksjonelle regioner. Regioner som henger sammen, hører sammen. De bør møte både utfordringer og muligheter samlet, sier Jan Tore Sanner og viser til at fylkesinndelingen har ligget fast siden midten av 1800-tallet. 

– Siden den gang har det moderne Norge vokst frem. Kommunikasjon og infrastruktur, næringsliv og bosetting har endret seg radikalt. Dagens fylkesstruktur har gått ut på dato. Det er nødvendig å se større områder og tiltak i sammenheng. Dette er nødvendig for å håndtere viktige problemstillinger som klima og klimatilpasning, samordnet areal- og transportplanlegging, omstilling i næringslivet og utvikling av den kompetansen som samfunnet trenger.

Regjeringen mener en halvering av antall fylkeskommuner vil legge til rette for en mer effektiv samhandling mellom region og stat.

Fylkene har frist 1. desember i år til å fatte vedtak om sammenslåing, slik at nye folkevalgte regioner kan tre i kraft fra 1. januar 2020 samtidig med kommunereformen.

 

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]