– Flott med et trygt omsorgstilbud til barn som trenger det i påsken

Regjeringen og partene i arbeidslivet vil sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn får tilbud i hele påsken. – Flott og nødvendig at vi klarer å gi trygge og gode omsorgstilbud til barn som trenger det i påsken, sier forbundsleder Anne Finborud.

2. april 2020

Runar Nørstad

Beslutninger om hvilke barnehager og skoler som skal ha åpent må fattes lokalt. De som påtar seg dette arbeidet skal ha godtgjørelse etter gjeldende avtaleverk. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Nå oppfordres barnehager og skoler til å holde åpent, også i helligdagene hvis det er behov, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Dette blir en annerledes påske, og for mange blir det en tøffere tid. Foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner mens andre tar fri, skal være trygge på at barna deres tas vare på. Andre barn som har det vanskelig skal også vite at de kan få støtte utenfor hjemmet. Derfor oppfordrer vi barnehager og skoler til å holde åpent i påsken der det er behov.

Hun, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) går nå sammen med organisasjonene KS, PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta, Skolelederforbundet, Norsk Lektorlag og Fellesorganisasjonen om en felles oppfordring til barnehage- og skoleeiere.

Godtgjørelse etter gjeldende avtaleverk

– Dette er partene enige om og det skulle da bare mangle i den situasjonen landet er i. Like selvfølgelig har det vært for partene å minne om forutsetningene som ligger til grunn for de som skal gjøre jobben i påsken, sier forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud.

I partenes anbefaling av sentrale momenter som må hensyntas ved et utvidet tilsyns- og omsorgstilbud i påsken, understrekes viktigheten av gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen tilstreber frivillige løsninger som kan ivareta både barnas, arbeidsgivers og arbeidstakers behov.

– Våre medlemmer som velger å påta seg dette arbeidet skal selvfølgelig få godtgjørelse etter gjeldende avtaleverk, og partene skal ha en god dialog på forhånd. Det er flott og nødvendig at vi klarer å gi trygge og gode omsorgstilbud til barn som trenger det i påsken, sier Anne Finborud.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Tilbudet tilpasses lokale forhold

Behovet for påskeåpne tilbud forventes å variere mellom kommunene. Beslutninger om hvilke barnehager og skoler som skal ha åpent må fattes lokalt. Skoleeiere og barnehageeiere oppfordres til å finne gode løsninger som er tilpasset lokale forhold.

– Barnehageeierne og kommunene har god kunnskap om situasjonen lokalt. De vet hvilke barn og unge som trenger et tilbud i påsken. Vi ser at flere kommuner, som for eksempel Færder kommune og Oslo kommune, allerede har tatt grep og sikret et tilbud i påsken. Nå håper vi alle andre følger etter, sier Ropstad.

Prioriterer to barnegrupper

Tilbudet skal i hovedsak gjelde for to grupper barn:

  • Barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner som må jobbe og ikke har andre muligheter for barnepass (se mer om denne gruppen her).
  • Barn i sårbare og utsatte situasjoner. Det kan for eksempel være barn som har det vanskelig på grunn av sykdom, særskilte behov eller opplever en vanskelig livs- og hjemmesituasjon. Barnehage- og skoleeiere bør innhente kunnskap fra den enkelte barnehage og skole i vurderingen av behov.

Tilbudet bør rette seg særlig mot småbarn i barnehagen og småskolen, men kan også gjelde eldre barn og unge som trenger tilbud i påsken.

Det vil bli gitt råd om innretning av tilbudet og momenter som bør hensyntas ved etablering av tilbudet i forbindelse med koranasituasjonen påsken 2020.

  • Felleserklæring fra departementene, KS, PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta, Skolelederforbundet, Norsk Lektorlag og Fellesorganisasjonen. Les erklæringen her (PDF)

Pixabay-bildene er frigjort under denne lisensen