Fjern forhandlingsansvaret fra KS og legg ned Utdanningsdirektoratet

Skolenes landsforbund mener det er for mange styringsnivåer fra Stortinget og departementet, som fastsetter forskriftene, og ut i skolestua.

23. mars 2015

Kommunikasjonsavdelingen

Vi tror det er vanskelig for alle de forskjellige nivåene å snakke seg fram til en konsensus om avbyråkratisering av læreryrket. Det er faktisk en viss fare for at det kan ha motsatt effekt.

Skal en lykkes i avbyråkratisering av skolen og læreryrket, er det påkrevet med politisk mot og en vilje til å styre, av et helt annet kaliber. Det trengs færre styringsnivåer.

Skolenes landsforbund vil nedlegge Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsdepartementet overtar de oppgavene det er nødvendig å beholde.

Skolenes landsforbund vil også at staten igjen skal overta forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet. Nasjonale myndigheter vil da ha begge hender på rattet i forhold til dokumentasjons- og rapporteringskrav, samt hvordan oppfølging skal skje. På denne måten vil en spare mange unødvendige, byråkratiserende og fordyrende ledd. Man vil da ikke trenge en tredjepart for å sette inn effektive tiltak for rekruttering.

Uttalelse vedtatt 20. mars 2015 av SLs landsstyre