Finborud: Vi må bidra til at de rødgrønne overtar

Avtroppende forbundsleder Anne Finborud trakk fram grasrotas betydning i utformingen av en offensiv og framtidsrettet skolepolitikk i sin åpningstale til landsmøtet, der hun også understreket viktigheten at Skolenes landsforbund må bidra til at de rødgrønne overtar etter høstens stortingsvalg.

14. april 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finbourd på talerstolen under det digitale landsmøtet onsdag. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund avvikler del 1 av landsmøtet onsdag 14. april.

– Erna tar Norge i feil retning! Vi må snu arbeidet vårt! Bort fra det vi ikke vil, til en tydelig politikk om hva SL vil. Vi skal plante framtidas skole i de rødgrønnes politikk. Da må vi ha fokus på løsningene og sette dagsorden for en offensiv skolepolitikk – i en skole som treffer alle elevene. En skole som strutter av tillit til elevene, og dyrker elevenes forskjellighet, sa forbundsleder Anne Finborud.

– Vi skal dyrke mangfoldet. Tro ikke at vi ikke har starta. Vi har vært offensive og fått gjennomslag for at de rødgrønne partiene går til valg på å påskilte lærerne og å skrote superlæreren. For å være presis: Arbeiderpartiet har foreslått det i sitt utkast som skal vedtas på partiets landsmøte lørdag. Det er ingen grunn til å tro at det ikke blir vedtatt enstemmig. Og SL er på! Og Senterpartiet har vært på i disse to sakene hele tiden, fortsatte hun.

Her kan du lese hele talen til Anne Finborud

Anne Finborud brukte en god del av taletiden på å rose grasrota i forbundet.

– Jeg er stolt av dere, stolt av å være leder i en organisasjon som så samstemt og så bevisst drar fram lokale tillitsvalgte i forbundets daglige virke. Vi har starta opp med jevnlige fellesmøter med hovedtillitsvalgte i fylkene på Teams. Og for en kraft! Det vokser fram store politiske saker i dialogen. Jeg må få nevne Visma in School spesielt. Nå har vi vært på drøftingsmøte med KS sammen med lokale tillitsvalgte. Det viser seg at KS var ganske uvitende om hvordan dette virker på skolene. Så her skal det ryddes – med grasrota i SL som drivkraft. Denne dreininga i SLs arbeidsmåter har inspirert oss på alle nivå i organisasjonen og det gir trøkk – det er det ingen tvil om.

Forbundslederen understreket også at det er to ting som har oppbrakt henne i løpet av årene som sentral tillitsvalgt: Hvordan makta har forskjøvet seg og svekking av velferdsstaten.

– Ulikhetene har økt. Det er nesten fritt fram for profitører i velferden og jernbanen er kjørt ut på et sidespor. I Ernas regjeringstid er dette satt på spissen.

– Makt er i betydelig grad flytta fra partenes bord og inn i utallige ekspertgrupper, med sterk tro på at forskning er politisk nøytralt – den forførende troen på å skaffe et observerende kunnskapsgrunnlag som grunnlag for politikken framfor å lytte til de som har skoa på, arbeidsfolk. Det er vi som sitter med krafta til utvikling, fortsatte Anne Finborud.

Landsmøtets del 2 vil foregå i Sarpsborg fra 10.- til 12. november 2021. Endringer kan forekomme som følge av pandemien. Sakspapirer til dette møtet vil bli sendt ut etter at landsmøtets del 1 er avviklet.