FHI åpner for å la lærere rykke framover i vaksinekøen

Skolenes landsforbund er glad for at Folkehelseinstituttet (FHI) åpner for å la lærere rykke framover i vaksinekøen, men det må selvsagt også gjelde andre ansattegrupper som jobber i skolen. – Ansatte trygge for smitte vil bidra til at både Skole-Norge og AS Norge går bedre tider i møte, sier forbundsleder Anne Finborud.

7. april 2021

Runar Nørstad

FHI mener lærere bør få prioritet i vaksinekøen når alle i risikogruppene og helsepersonell er vaksinert. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Ved stor smittespredning bør lærere og andre ansatte prioriteres i vaksinekøen. Denne gruppa vil kunne prioriteres spesielt etter at alle risikogruppene (alle ned til 45 år) og helsepersonell er vaksinert, heter det i et nytt faglig råd om vaksiner som ble publisert onsdag, ifølge NTB.

FHI tar imidlertid forbehold om at dette skal bare skal gjelde ved stor smittespredning som gjør det vanskelig å ha skoler i normal drift.

Dette vil kunne beskytte både lærere og annet pedagogisk personell, men også bidra til å opprettholde åpne skoler og barnehager og slik beskytte barns hverdag, heter det.

Skolenes landsforbund tok tidlig til orde for at ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren burde prioriteres i vaksinekøen.

– Vi støtter selvfølgelig rådet fra FHI fullt ut. Mange steder i landet ser vi nå en eksplosiv vekst av villsmitte ved muterte virus. Ansatte er utrygge og overbelastet på grunn av det høye sykefraværet og den knappe tilgangen på vikarer. I kommuner som i dag har liten eller ingen smitte, kan situasjonen brått endre seg. Vaksinerte ansatte i skoler og barnehager vil gi lettelser for barn og unge som fortsatt lider under strenge restriksjoner. Ansatte trygge for smitte gjør at skoler og barnehager kan holde åpent, og bidra til at AS Norge går rundt, sier forbundsleder Anne Finborud.

Anne Finbourd, forbundsleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Relevante lenker
SL: Ansatte i skoler og barnehager fortjener også smittevern 
SL: Samleside om korona-situasjonen

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen