Ferdig med studiene til sommeren?

Viktig informasjon for deg som har LO-studentmedlemskap.

18. juni 2024

Runar Nørstad

Er du student og sikter deg inn på et arbeid i skole og barnehage? Da hører du hjemme i Skolenes landsforbund!
Som nyutdannet medlem i Skolenes landsforbund, får du kontingentfritak det første året i arbeidslivet. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

I tiden før du er ferdig med studiene, bør alle studenter endre studentmedlemskapet til et ordinært medlemskap. Det er veldig enkelt å bytte!

Det eneste du trenger å gjøre er å sende en e-post til skolenes@skolenes.no. Minn oss på at du er ferdig som student, men ønsker å fortsette som ordinært medlem.

Det er lurt fordi da kan vi fortsette å gi deg den hjelpen du trenger på din arbeidsplass!

Det er ingen frist på å sende e-posten. Men er du lur, så gjør du dette før du har fått en jobb og skal begynne på en arbeidsplass!

PS! Som nyutdannet SL-medlem får du kontingentfritak det første året i arbeidslivet.

Skolenes landsforbund er for alle ansatte innen utdannings- og oppvekstsektoren. Les mer her