Felles opplæring i hovedavtalen

I september 2016 arrangerer KS og forhandlingssammenslutningene felles opplæring i hovedavtalen.   Hovedavtalen er en svært viktig avtale som legger grunnlaget for et godt…

15. februar 2016

Runar Nørstad

KS og forhandlingssammenslutningene arrangerer felles opplæring i hovedavtalen i september. (Foto: KS)

I september 2016 arrangerer KS og forhandlingssammenslutningene felles opplæring i hovedavtalen.

 


Hovedavtalen
er en svært viktig avtale som legger grunnlaget for et godt samarbeid mellom arbeidsgiverne og tillitsvalgte.

Målgruppen er de sentrale partsrepresentantene i hver kommune. Det vil si rådmenn, medarbeidere i personalfunksjonen og hovedtillitsvalgte.

Skolenes landsforbund oppfordrer sine tillitsvalgte til å delta på opplæringen:

– Sjekk datoen for opplæringen i ditt fylke/region, og si fra til din lokale arbeidsgiver, sier SL-nestleder Terje Moen.

Det forventes at fellesopplæringen blir brukt som utgangspunkt for videre opplæring og oppfølging i egen kommune/fylkeskommune, og at deltakerne på den sentrale fellesopplæringen tar ansvar for å gjennomføre dette.

For å kunne delta på opplæringen, stilles det krav om at både arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiveren er representert. Målbeskrivelse, program og påmeldingsrutiner vil bli beskrevet nærmere i invitasjonen. Denne er klar senest i månedsskiftet mai/juni.

Samlingene foregår fylkesvis. Det vil bli avholdt en egen samling for fylkeskommunene.

Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre gode prosesser mellom partene og for å utvikle kvalitativt gode tjenester i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren.

Her kan du se når opplæringen finner sted i ditt fylke/region (klikk på bildet):

20160215_Fellesopplæringen i hovedavtalen